Horsemanship

Måten mennesket håndterer og kommuniserer med hesten på, med en forståelse av hestens naturlige instinkter og atferd.