Distanseritt

Distanseritt er en ridesport basert på kontrollerte langdistanseløp. Det konkurreres i forskjellige distanser, hvor det lengste er 16 mil.