Utfordrende atferd er en måte for hesten å si ifra om noe på – din oppgave er å være en god lytter, mener etologen. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Fagstoff

Hvordan kan vi forstå og hjelpe «problemhesten»?

Margrete Lie erfarer at det er vanlig å møte problematferd med å korrigere hesten og sette den på plass. Hun mener problemhesten trenger å bli sett og forstått. Her deler etologen hvordan hun går frem for å finne ut hva som plager hesten, for så å hjelpe den.

 

Margrete Lie har en master i etologi, en bachelor i hestevitenskap og er utdannet atferdskonsulent for hest gjennom NMBU og NAS. Gjennom firmaet Hesteglede tilbyr hun undervisning, kurs og foredrag. Neste år starter hun også opp en utdanning om hestens atferd, velferd og trening.

– Hva tenker du om årsaker til og håndtering av atferdsproblemer?

– Det kan være fristende å håndtere problematferd ved å korrigere hesten, for å vise hvem som bestemmer. Men det er viktig å huske at hvordan din hest blir behandlet, er ditt ansvar. Som hesteeier er det å beskytte hesten mot urettferdig håndtering en av dine viktigste oppgaver. Dessverre er det innen trening av hest en kultur for å bruke vold i treningen, og dette kommer spesielt tydelig frem ved atferdsproblemer. Sikkerhet er et sterkt argument for det å håndtere hesten hardere enn vi ellers ville gjort. Men sikkerhet handler i stor grad om å ikke sette hesten og oss selv i farlige situasjoner. Om vi stiller oss selv spørsmålet «hva tror jeg kommer til å skje om jeg ber hesten om dette?», skal svaret være at det går fint både for hest, menneske og omgivelsene. Det er ingenting i veien for å unngå en situasjon i en periode mens du målrettet trener mot at det blir trygt for alle involverte, sier Lie, og fortsetter:

– Når jeg møter en hest med utfordringer i forhold til atferd, starter jeg med spørsmål rundt hesten, trening og oppstalling. Hvordan er hesten oppstallet? Hvordan ser fôrings- og treningsrutinene ut? Er hesten undersøkt av veterinær? Er tenner sjekket av en hesteodontolog, og kroppen av en terapeut? Hva er utfordringen? Hva trigger atferden? Og hva motiverer hesten til å utføre atferden? 

Tøm «bøtta» først

Lie ser ofte på hesten i en trenings- eller håndteringssituasjon, og det er sjeldent hun ser de mer ekstreme versjonene av utfordringene hest og eier har. 

– Jeg har ikke behov for å presse hestens grenser for å finne ut hvor langt vi kan gå, men jeg er ute etter de små signalene som forteller noe om hvilke situasjoner som gjør hesten ukomfortabel. 

Et godt bilde på hestens stressrespons, er å se for deg en bøtte. Ulike stressorer i livet til hesten fyller bøtta. Det kan være ting som skremmer hesten, smerte eller manglende mulighet til å utføre atferdsbehov. Etologen gir noen eksempler:

– Om hestens bøtte er nesten full, har vi veldig lite å gå på når vi skal hjelpe hesten med å bli tryggere på ting som skremmer den. Derfor må vi starte med å tømme bøtta så mye vi kan. I praksis vil det si at vi først og fremst ser på hestens liv. I hvor stor grad får hesten tilfredsstilt atferdsbehovene sine? Videre må vi se på hindringene. Aggresjon og skader mellom hester kan vi påvirke gjennom hvordan vi legger opp området hestene står på. Et annet eksempel på en hindring, er at hesten får lite mat på grunn av tidligere forfangenhetsproblematikk. Andre hester har lite sosial kompetanse og strever med å fungere i en flokk. 

Tid i flokk, nok spisetid og fri bevegelse

Lie legger en plan for hvordan elementer i hestens liv kan endres, og hvordan hun sammen med hesteeier kan skape en overgang til en hverdag der hesten får dekket sine atferdsbehov i større grad. 

Kunnskap om hestens atferdsbehov er viktig for å forstå hesten, mener etolog Margrete Lie. Foto: Privat

– Jeg ser ofte at når vi får dekket atferdsbehovene, har vi et helt annet utgangspunkt for å starte treningen! Vi har større rom for å legge opp treningen på en måte som gir god progresjon og som er trygg for alle involverte. Hestens reaksjoner i vanskelige situasjoner blir mindre ekstreme, sier Lie.

– Om hestens atferd tilsier at den har vondt, har den oftest det

Som nevnt over, kan atferdsproblemer også ha en sammenheng med smerte – noen ganger en form for smerte som er vanskelig å oppfatte og forstå. 

– Om hestens atferd tilsier at den har vondt, har hesten oftest det. Ja, hesten kan ha minne om smerte, men dette kan som regel endres gjennom trening. Om hesten ikke responderer som forventet på treningen, må vi gå tilbake og ta en ny utredning i forhold til smerte, sier etologen, og fortsetter:

– Ofte er hestene jeg møter, hester med mer diffuse smerteproblemer som det kan være lett å overse. Halthet i flere ben, magesår eller tannproblematikk er eksempler på problemer det kan være lett å overse. Smerten kan påvirke atferden til hesten direkte, for eksempel ved at hesten bukker under galoppfatningen på høyre hånd fordi det gjør vondt, eller at den stikker når vi drar i tøylene fordi den har en knekt tann. Men smerte kan også påvirke atferd indirekte, da en hest som konstant har vondt, også kan bli mer reaktiv.

Lie analyserer atferden og de situasjonene der den oppstår. Hva gjør mennesket når hesten reagerer? Spør mennesket om to ting samtidig? Og hva skjer rett før? 

– Som hesteeier kan du analysere dette og lage en liste. Da har du et bedre utgangspunkt når du snakker med veterinær, hvilket gjør det lettere å lete. Samarbeid med veterinær og andre fagpersoner er generelt veldig viktig i forhold til atferdsproblemer, understreker hun.

Ulike måter å håndtere stress på

Når årsaken er undersøkt og tatt tak i, og Lie skal gå i gang med treningen, deler hun dette i to deler. Den første treningen handler om trening på atferden – altså hvordan vil vi at hesten skal oppføre seg. 

– Ofte er denne treningen ganske ukomplisert, da mye bunner i misforståelser. Den andre delen av treningen handler om hestens emosjonelle tilstand og stressnivå. Da må vi starte på et nivå hvor hesten håndterer situasjonen på en god måte. Og i den anledning må vi huske at hester håndterer stress på ulike måter, sier hun.

Hesten kan velge å rømme fra det som er vanskelig, forsvare seg eller fryse. Om hesten velger forsvar eller flukt, er det relativt lett å legge opp treningen riktig, mener etologen. Når situasjonen er et problem for hesten, er det et problem for oss. 

– Hesten kan bytte strategi etter hvert. Om hesten først har valgt å fryse lenge, men etter hvert velger flukt eller forsvar, får vi gjerne mer ekstreme situasjoner. Som oftest er dette tilfellet dersom hesten reagerer veldig eksplosivt uten forvarsel, påpeker etologen. 

Atferden er kommunikasjon fra hesten om at noe er galt

Ved miljøtrening er vi nødt til å legge opp treningen på en slik måte at hestens opplevelse av treningen er at den gikk bra, ifølge Lie. For å legge opp treningen riktig, er vi nødt til å lese hvordan hesten har det uavhengig av hvilken strategi den bruker for å håndtere situasjonen. 

– Vi har flere viktige verktøy når vi jobber med redsel. Det første viktige verktøyet vi har, er klassisk betinging. Det betyr at vi kobler det hesten er redd for med noe fint – gjerne mat. Den delen er ganske enkel. Den mer utfordrende delen er å sette opp treningen riktig. Du vil aldri sette opp en konkurranse hvor maten lokker hesten inn i situasjoner den ellers ikke ville gått inn i. Du vil bruke maten for å endre og bedre situasjoner hesten håndterer, men synes er litt ubehagelige. Deretter bygger du gradvis opp vanskelighetsgraden. 

Noen ganger må problematferd møtes med å gi hesten tilbake en opplevelse av kontroll og mestring, forklarer etologen. Foto: Privat

Ved bruk av mat i rehabiliteringstrening, er det viktig å ha grunnleggende kunnskap om hvordan mat brukes som belønning på en god og trygg måte. 

– Du har kanskje hørt om innlært hjelpeløshet, hvor hesten har lært seg at ingenting den gjør påvirker utfallet, og i de tilfellene vil selve rehabiliteringen være å gi hesten en opplevelse av kontroll og suksess rundt treningen. Miljøtrening der vi presenterer hesten for noe den er redd for, og tar elementet vekk når hesten gir opp å reagere, er trening hvor vi aktivt jobber med å lære hesten at den ikke har kontroll over vanskelige situasjoner – slik at det er ikke noe poeng i å prøve å unngå dem. Hvor skadelig denne treningen er, avhenger av hvor ubehagelige disse situasjonene er for hesten og hestens psyke, hevder Lie. 

Hestens opplevelse av kontroll over situasjonen er vesentlig. Mye er gjort ved å la hesten selv få starte interaksjonen med det som skremmer den. 

– Det aller viktigste vi kan gjøre for å håndtere atferdsproblemer riktig, er å se på atferden som kommunikasjon fra hesten om at noe er galt. Det er vår oppgave å hjelpe dem. Når vi hjelper hesten med det som plager den, får vi også varige endringer relatert til utfordringene som plager oss, avslutter etologen.

Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng