Sprangridning

I sprang konkurrerer hest og rytter i å hoppe over hinder på en bane. Man konkurrerer om å komme gjennom banen med færrest mulige feil og innenfor en maksimaltid.