Videregående skoler med hest

 

Natur videregående skole

Natur VGS er eneste naturbruksskole i Oslo. Vi er en privatskole, men er gratis for deg med ungdomsrett og folkeregisteradresse i Oslo. Vi tilbyr Vg1 Naturbruk med utplassering og fordypning innen hest. På Vg2 Heste- og hovslagerfag har du til sammen 3 ½ dag med hest på timeplanen. Etter Vg2 kan du velge et lærlingeløp eller ta studiekompetanse.

Hjemmeside: https://natur.vgs.no/

 

Tomb videregående skole

Bo på internat? Ta med hesten din! Vi har stallplasser til 30 elevhester + utegangstaller. Stall på 1000 kvm; klasserom, læreverksted, dusj, vaske- og tørkerom. 2 ridebaner og unikt turterreng til all slags trening. Elever fra hele landet kan søke. Fokus: Hest i arbeid med mennesker. Etter Vg2: Studiekompetanse eller ut i lære. En times togreise til Oslo, midt mellom Moss og Fredrikstad. 

Hjemmeside: https://tomb.no/studietilbud/heste--og-dyrefag

 

Gjermundnes videregående skole

Gjermundnes VGS ligg i Vikebukt i Møre og Romsdal, og har i dag mekanisk utdanning og naturbruksutdanning. I tillegg har vi allmennfagleg påbygging. Hestefaget har høg fagleg kvalitet. Skulen har samarbeid med Stall Kjersem og Stian Pedersen. Elevar får hestetilpasning allereie på VG1. Godt utbygd anlegg med 25 boksar for utleige til elevar. Ny og flott ridehall med moderne serviceanlegg gjer at elevane har gode vilkår for hesteaktivitetane sine sommar som vinter på Gjermundnes. Klikk inn på heimesida her, og besøk oss også på Facebook!

Hjemmeside: https://gjermundnes.vgs.no//

 

Hvam videregående skole

Hvam VGS ligger sentralt i heste-Norge, i naturskjønne omgivelser fem mil nord for Oslo. Med internat og godt miljø. Skolen har ny feltrittbane og oppvarmet ridehall. Vi har dyktige lærere og trivelige skolehester. Vi gir deg studiekompetanse og et godt hestefaglig fundament før du skal ut i lære eller studier. Tilpasset undervisning i kjøring, sprang, dressur og feltritt og annen moro med hest. Følg oss på Facebook: Naturbruk- Hvam vgs og Hvam videregående skole. Vil du… så kan vi!

Hjemmeside: https://viken.no/hvam-vgs/

 

Storsteigen videregående skole

Ønsker du å arbeide målrettet med hobbyen din, bli lærling i hestefaget, bli agronom eller oppnå generell studiekompetanse? Da er du velkommen til Storsteigen i Alvdal. VG1 Naturbruk med hest som fordypning, VG2 heste- og hovslagerfag. Trivelige omgivelser og fantastisk natur!

Hjemmeside: https://www.storsteigen.vgs.no/

 

Skjetlein videregående skole

Heste- og hovslagerfaget gir deg en solid kompetanse og mulighet for en fremtid innen hestenæring eller du kan kombinere hesteinteresse med høyere utdanning.
I faget YFF (ni uketimer) kan du selv være med å velge fordypning innen det som er mest relevant for deg:
- Fordypning hest gir deg muligheter til å spesialisere deg innen ên hestesport eller knytte nye kontakter innen næringen ved å arbeide perioder i aktuelle bedrifter.
- Med fordypning realfag får du etter 3. skoleår, studiekompetanse som kreves for bl.a. veterinærstudiet.

Hjemmeside: https://web.trondelagfylke.no/skjetlein-videregaende-skole
 

KVS-Bygland

Naturbruk gir generell studiekompetanse, og er et godt studiealternativ enten du sikter mot å bli naturforvalter, bonde, skogsarbeider eller hestefaglært. Som naturbruk-elev hos oss kan du velge mellom fordypning i hest eller i jakt og fiske. Du kan ta med deg din egen hest. Vi har en flott stall med store uteområder, hvor du kan velge om hesten skal gå i flokk eller alene. Skolen har også ridebane, rundpaddock, beiteområde og svært gode turmuligheter. Rideundervisningen tilpasses elevens interesse og nivå.

Les mer på vår hjemmeside: https://kvsbygland.no/

 

Mosjøen videregående skole

Mosjøen videregående skole, avdeling naturbruk, ligger i Mosjøen – byen midt i Norge. Vi er Nord-Norges største «grønne» landbruksskole, og har landsdelslinjer for hest, skogbruk og studieforberedende naturbruk. Vi tilbyr internatplass til våre elever, og et helt nytt internatbygg står ferdig ved skolestart høsten 2022. Elever som ønsker å ha med seg hest, tilbys også stallplass i elevstallen. Velkommen til oss!

Hjemmeside: https://mosjoen.vgs.no/vare-tilbud/naturbruk/

 

Fagbrev i Hestefaget og Hovslagerfaget

Hos oss finner du all korrekt informasjon om lærlingeordningen og utdanningsløpet innen hestefaget. Velkommen innom!

Hjemmeside: https://www.hestefag.no/

 

Øksnevad videregående skole

På Øksnevad får du et skoletilbud der du kan dyrke din hesteinteresse og samtidig ta fag som kan føre til studiekompetanse. Etter fullført VG1 og VG2 kan du velge mellom å gå ut i lære i hestefaget eller hovslagerfaget. Andre velger å ta et tredje år på skolen som fører til studiekompetanse.

Hjemmeside: https://www.oksnevad.vgs.no/

 

Førde vidaregåande skule

Førde VGS i Førde, Sunnfjord kommune i Vestland fylke tilbyr eit breitt spekter av yrkesfaglege programområde. Skulen er todelt, med skulestad Førde i sentrum av byen Førde, og skulestad Mo, ca 10 km frå Førde sentrum. Ved skulestad Mo har vi eige skulegardsbruk, og her held avdeling for naturbruk, anleggsteknikk og transport og logistikk til. Vi tilbyr hesteretta naturbruk på VG1, og heste- og dyrefag (hesteretta) på VG2. Vi har stallplass til ca. 30 hestar, der over halvparten er for utleige til elevar med eigen hest. Vi har isolert, ny ridehall med alle fasilitetar (20*60), fleire utebaner, travbane, faste maratonhinder og knøttecuphinder. Kjekke skulehestar og dyktige lærarar ynskjer deg velkommen som elev hos oss! Besøk oss på heimesida vår, på Facebook og på Instagram. 

Heimeside: https://www.forde.vgs.no/

 

Wången

Trav og islandshest VGS på Wången er travsportens nasjonale anlegg i Sverige og det nasjonale kompetansesenteret for islandshestsporten. Hvert år kommer flere norske ungdommer hit for å utdanne seg som hestepassere og følge drømmen om å jobbe med hester. Elever fra hele Norden kommer hit og bor på elevinternatet med hester rett utenfor døren. Klasserommene ligger vegg i vegg med stallene, og vi har ridehus, en 1000 meter opplyst travbane, tredemølle, naturbane, oval- og passbane, og du har muligheten til å ta med din egen hest. Her møter du velutdannede skolehester og svært erfarne ansatte. Du kan få generell studiekompetanse og deretter fortsette på Wångens universitetsutdanninger. Wången ligger omtrent 20 mil fra Trondheim.

Hjemmeside: https://www.wangen.se/utbildningar/gymnasieutbildningar/

 

Val videregående skole

Val videregående skole ligger i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag og er en friskole med elever fra hele landet, internatliv og god kontakt mellom elevene og de ansatte. Skolen har egen ridehall og stallplass til 34 hester. Hestelinja fokuserer på sprang, dressur og noe kjøring. Mulighet for å låne hest av skolen eller ta med egen. Ansatte er autorisert ridelærer trinn 3, Lise Taraldsen, og tanntekniker/hovslager Mattias Nilsson fra Sverige.

Hjemmeside: https://valskoler.no/vgs/

 

Vil du annonsere her? Kontakt hest@esmg.no.