Working Equitation

Working Equitation, også referert til som WE, er en ridegren basert på arbeidet som ble gjort med hest på gårdene i de søreuropeiske landene før i tiden.