Eira Næsje har tatt en master i husdyrernæring ved NMBU. Her foretar hun en holdvurdering av en av hestene ved Skjetlein VGS som var med i oppgaven. Foto: Privat
Forskning

Eira undersøkte norske hester - annenhver var overvektig: – Det største problemet er mangel på kunnskap

Eira Næsje (26) holdvurderte 424 hester i Norge. Resultatet? Halvparten av dem viste seg å være overvektige. Hun forteller mer om sin ferske masteroppgave.

– Omkring halvparten av den norske hestepopulasjonen, ut ifra hestene som ble undersøkt, har holdpoeng på over seks. Mellom fire og seks er ok hold, mens over seks er overvektig. Da øker risiko for sykdommer og problemer relatert til overvekt, sier Eira Næsje.

Hun er ferdig utdannet sivilagronom ved NMBU. I masteroppgaven hun leverte tidligere i år, ønsket hun å undersøke hvor stort problem overvekt er blant hester i Norge. 

Lite kunnskap om situasjonen i Norge

Det hele begynte da Næsje skrev bacheloroppgaven «Estimere energibalanse hos hest i arbeid». Da var det naturlig å komme inn på hva som var konsekvensene av en positiv energibalanse - nemlig overvekt. 

– Da opplevde jeg også et hull i kunnskapen omkring overvektige hester i Norge. Vi har kun noen få studier fra Danmark og Sverige. Dette tente en gnist i meg, og jeg visste hva jeg kunne skrive masteroppgave om, sier hun.

– Det er viktig å huske at jeg kun så på en avgrenset gruppe hester, men det er en fin pekepinn på hvordan det ser ut for den norske hestepopulasjonen, sier Eira Næsje. Her under holdvurdering ved Skjetlein VGS på Leinstrand i Trøndelag. Foto: Privat

Et spørreskjema om fôring og fôringsrutiner var også en del av undersøkelsen, for å identifisere hvilke faktorer som bidro til overvekten. 266 hesteeiere svarte på spørreskjemaet. 

I tillegg holdvurderte Næsje 424 hester i løpet av perioden september 2022 til januar 2023. Av disse ble 398 hester veid. Hestene var tilknyttet 18 staller på Østlandet, i tillegg til at ti staller i Trøndelag ble besøkt. 144 hester ble også undersøkt ved NMBU Veterinærhøgskolen for et bredere datagrunnlag.

– Jeg observerer varierende kunnskap rundt vurdering av hestens hold. Flere kommenterte at hestene deres var tykke, men en god del hesteeiere var ikke er klar over at hesten deres var overvektig. Mange forstår ikke risikoen som følger med overvekt hos hest. Det største problemet er mangel på kunnskap rundt fôring og hold, da alle hesteeierne vil det beste for sin hest, men mangler kunnskapen for å tilrettelegge best mulig.

– Hjerterumpe og rund nakke over toppen er ikke muskler

– Vil du utdype litt mer om dette med hesteeieres oppfatning av hestenes hold?

– Jeg opplever at folk er veldig fornøyde med hvordan hesten ser ut i kroppen, at den er så «muskulert». Det er bare det at hjerterumpe og rund nakke over toppen er ikke muskler, men oftest fett. Trolig er det også mange som ikke forstår helserisikoen for overvektige hester. Belastningsskader og fare for utvikling av EMS og forfangenhet er bare noen av utfordringene som kan følge overvektige hester. Jeg vil også presisere at det er mange utrolig flinke hesteeiere der ute, og mange som også vet at de har overvektige hester og jobber med saken. Men det er mange som kan synes det er utfordrende å få hesten ned i vekt. Husk at vektnedgang tar tid.

Mer overvekt blant kaldblodige raser

– Hva fant du ut om faktorer som gjør hesten mer utsatt for overvekt?

– Jeg lagde en modell for å beskrive hestene, og ut fra denne modellen så vi at det var de kaldblodige rasene, som islandshest, dølahest, norsk fjordhest og så videre, som oftest var overvektige. Vi fant også at overvekten økte med alderen. Her er det viktig å vite at det ikke ble undersøkt mange hester over 20 år. 

Næsje legger til at tidligere studier viser at hester over 20 år har synkende holdpoeng. 

Hester med høyere aktivitetsnivå har ofte lave holdpoeng. Næsje trekker spesielt frem aktive travhester.

– Ønsket er å få oppgaven publisert som vitenskapelig artikkel og sørge for at disse funnene når ut, sier Eira Næsje. Her på Hårstad Hestesenter i Trondheim med Maja Føll og hesten Jojo. Foto: Privat

– De fleste norske hesteeiere, omkring 90 prosent, fôrer med norskprodusert grovfôr. Nesten 70 prosent fôrer med kraftfôr fra norske produsenter. Det er bra å bruke kraftfôr fra norske produsenter, siden vitamin- og mineralsammensetningen er tilpasset det norske grovfôret, fortsetter Næsje.

Hele 75 prosent oppga at de hadde foretatt grovfôranalyse, men veldig få brukte analysen til å lage en fôrplan. De fleste av hestene i studien stod oppstallet på stall. 

– Overrasket deler av resultatene deg?

– Da vi sammenliknet aktive varmblodstravere med varmblodsridehester i sprang eller dressur, hadde traverne lavere holdpoeng, mens det ikke var forskjell mellom gruppen av spranghester og dressurhester. Noe som var overraskende for oss, da vi hadde forventet at dressurhestene ville ha høyere holdpoeng enn spranghestene.   

– Hva tenker du at er veien frem for å gjøre noe med dette problemet?

– Først og fremst må vi informere hesteeierne i Norge, slik at de selv kan identifisere problemet og begynne å gjøre noe med det, enten selv eller i samråd med en fôrrådgiver eller veterinær. Kanskje kunne vi vært heldige og fått til en kunnskapskampanje i samarbeid med flere aktører i bransjen, avslutter 26-åringen. 

Hele masteroppgaven kan leses her.

Flere artikler du kanskje er interessert i:
K Mange ser ikke at hesten er for tykk: Slik gjennomfører du en holdvurdering
K Mange ser ikke at hesten er for tykk: Slik gjennomfører du en holdvurdering
Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng