– Dessverre må vi si at de mest dominerende oppstallingsformene i Norge i dag i liten grad hensyntar hestens atferdsmessige og sosiale behov, skriver forfatterne. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Innspill

Mener vesentlige mangler i regelverket gjør det vanskelig å sikre god hestevelferd

I dette innspillet forklarer tre fagpersoner innen hvert sitt felt hvorfor de mener dagens regelverk bør endres for å tilfredsstille hestens grunnleggende behov for sosial kontakt med andre hester og mer utetid og bevegelse.

Den vanligste definisjonen av dyrevelferd som brukes i forskningsmiljøet, er at dyrevelferd er individets tilstand i forsøk på å tilpasse seg det miljøet vi tilbyr. 

Til forskjell fra de fem friheter som har vært et viktig utgangspunkt tidligere (for eksempel frihet fra sult, feilernæring, ubehagelig temperatur osv), har velferdsforståelsen endret seg betraktelig de siste 10-20 årene til å fokusere mer på individets egen opplevelse av situasjonen eller belastningen. 

Målet er dessuten ikke bare å minimere smerte, skader, sykdom, stress, frykt, frustrasjon eller mentalt ubehag. Det er minst like viktig at et dyr får positive opplevelser som innebærer glede, nytelse, tilfredshet og positiv forventning (positiv velferd). For å kunne bidra til det må vi kjenne til hva hesten trenger for å trives.

Hestens viktigste behov

Ett av de viktigste behovene hesten har, er tilgang til fullverdig sosial kontakt med minimum en annen hest. Det betyr at de må stå sammen uten gjerde imellom. 

Hester har gjennom evolusjonen utviklet seg som flokkdyr. Et byttedyr som er utviklet til å leve på åpne sletteområder, vil fra naturens side søke trygghet i å samkjøre sine daglige aktiviteter med andre hester nettopp for å øke sin egen trygghet. 

Et annet sterkt behov som hesten har, og som er knyttet til optimal fordøyelse og funksjon, er behovet for nok fri bevegelse når den ikke blir brukt i sporten eller tjener andre menneskelige formål.

For hestehold i Norge er det også vesentlige mangler i regelverk som gjør at det er vanskelig å sikre god dyrevelferd. Under et innledende og generelt punkt i forskriften står det at: «Ved alt hold og bruk av hest skal det tas hensyn til hestens adferdsmessige, sosiale og fysiologiske behov, og hesten skal beskyttes mot fare for unødig stress, smerte og lidelse. Det skal legges til rette for at hest kan holdes i grupper der beite inngår».

Hensyntar i liten grad behovene

Dessverre må vi si at de mest dominerende oppstallingsformene i Norge i dag i liten grad hensyntar hestens atferdsmessige og sosiale behov og at det i for liten grad legges til rette for gruppehold, eller i det minste at enhver frisk og skadefri hest skal ha mulighet for fullverdig tilgang til en sosial partner i løpet av dagen, det noen av oss kaller et «normalt hesteliv». 

« En av de viktigste årsakene til kronisk stress hos hest, enten det er snakk om hobby eller konkurransehester

Den altoverveiende og mest dominerende oppstallingsformen i Norge i dag, er individuelle bokser og små, individuelle luftegårder. Dette tilfredsstiller ikke det sterke behovet for flokktilhørighet hos hesten og er en av de viktigste årsakene til kronisk stress hos hest, enten det er snakk om hobby eller konkurransehester. En konkurransehest har ikke mindre behov for et sosialt hesteliv enn hobbyhester, og de har samme krav til et mer variert og stimulerende miljø. 

Tilgang til partner bør være normalen

Det er positivt å observere at flere er villige til å gi hesten et «hesteliv», i tillegg til bruk for menneskelige formål, men utviklingen går for sakte. Hester som ikke får dekket sine grunnleggende behov for sosial kontakt og stimulering, får et høyere stressnivå, og dette kan medføre at de blir vanskeligere å håndtere og øker sannsynligheten for skader.

Vårt regelverk bør formuleres slik at man tar utgangspunkt i at tilgang til en sosial partner er normalen, og at man må søke om dispens fra regelverket hvis det er gode grunner til at dette ikke kan skje. Det kan for eksempel være hester som er spesielt aggressive eller som har skader eller tilstander som umuliggjør sosial kontakt. 

Dette har vi gode erfaringer med på andre dyreslag, i tillegg til at det er vanlig praksis med at dyreeiere får mulighet for en omstillingsperiode på noen år slik at blant annet staller kan få tid til å tilpasse seg endringer i regelverket. 

Målet er like fullt det samme, og da legges det opp til en strategi for å nå dette målet. Denne omstillingsperioden kan være 10 år eller mer i enkelte tilfeller. 

Gruppehold krever tilretteleggelse

Mange hesteeiere er redde for skade på hestene sine hvis de har muligheten for å bevege seg sammen med flere andre hester i en flokk, men forskningen har dokumentert at hester i flokk ikke har dårligere beinhelse, men at de faktisk blir mer hardføre og har en bedre mental helse. 

« Forskningen har dokumentert at hester i flokk ikke har dårligere beinhelse, men at de faktisk blir mer hardføre og har en bedre mental helse

Likevel er det viktig å påpeke at gruppehold krever kompetanse og tilretteleggelse i forhold til stallens forutsetninger, men det største utfordringen er den holdningsendringen som må gjennomføres på tvers av sportsgrener og bruk av hest. Styrken er at dette kan bli en plattform som alle bransjeaktører kan enes om og gå inn for.

Behov for mer enn to timer fri bevegelse

Videre står det i regelverket at: «Hester som står oppstallet i boks, skal ha daglig trening eller sikres mulighet for fri bevegelse i minst to timer per dag. Hester som står bundet, skal i tillegg til eventuell daglig trening sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon i minst to timer per dag. Kravet om fri bevegelse gjelder ikke dersom helsemessige forhold hos hesten eller vær og føreforhold tilsier noe annet».

Hestens fordøyelse og utvikling av motorikk, styrke og mentale helse er avhengig av langt mer enn to timer fri bevegelse hver dag. Under naturlige eller semi-naturlige forhold vil en hest sammen med flokken være i nesten kontinuerlig bevegelse med unntak av hvileperioder gjennom døgnet, og med kun to timer med fri bevegelse og resten passivitet, vil det også bli en utfordring i forhold til når hestene skal benyttes til sportslige eller andre formål både med tanke på håndterbarhet, robusthet og fysisk holdbarhet.

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Det er også oppsiktsvekkende at spiltau, altså individuell oppbinding, er tillatt som vanlig oppstallingsmetode i Norge for hest ifølge regelverket. Det er faktisk strengere regler på ku og andre produksjonsdyr der oppbinding eller fiksering ikke lenger er tillatt og man i langt større grad hensyntar behovet for sosial kontakt. 

Lavere stressnivå

Det at hesten kan få et fullverdig «hesteliv» vil kunne bidra til at også sportshester kan få et lavere stressnivå, og som forskningen også viser kan dette gi en mer harmonisk hest som er lettere å håndtere og som er mer motivert for samhandling med sine mennesker. Det er derfor viktig at vårt regelverk og anbefalinger blir endret slik at dette er mulig å oppnå.

En av de som merker at hester ikke får sine grunnleggende behov tilfredsstilt, er hovslager eller hovtrimmer. For å på en forsvarlig måte kunne sko en hest, kreves det at hesten er rolig, tillitsfull og lett å håndtere. 

Hester som er stresset på grunn av mangler i stallmiljøet, fôring eller hovpleie, oppleves ofte som vanskeligere å sko for hovslageren. Morten Brændholen opplever som hovslager at hester kan endre seg mye mentalt ved å bytte stall eller eier, og gjenkjenner ofte et mønster ved hester som det er krevende å sko. 

Det er derfor mange årsaker til at hestens behov for utetid, nok spisetid med grovfôr, plass og et sosialt liv bør imøtekommes.

Merk at dette er et innspill innsendt av professor i etologi og dyrevelferd ved Biovit, NMBU, Inger Lise Andersen, daglig leder ved Stall Sinnerud og nestleder i Norsk Islandhestforening, Heidi J. Andersen og hovslager Morten Askestad Brændholen. 

Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng