Inger Lise Andersen Professor i etologi og dyrevelferd ved Biovit, NMBU