– Det vi trenger å gjøre nå, er å få en overordnet strategi for hestevelferdsarbeidet, sier sjefsveterinæren. Foto: FEI/Richard Juilliart
Aktuelt

FEIs sjefsveterinær om ny handlingsplan for hestevelferd, antidoping og smitteforebyggende arbeid

Sist uke fant FEI Sports Forum sted i Lausanne i Sveits. FEIs sjefsveterinær Göran Åkerström forteller om hva han håper arbeidet fremover vil føre til.

Göran Åkerström har vært sjefsveterinær i FEI siden høsten 2015. Hans rolle er å lede arbeidet innen hestevelferd, antidoping, medisinering, smitteforebygging, smittetilfeller, krisehåndtering, transport, skader, ulykker og dødsfall. 

Veterinæravdelingens visjon er å være et bindeledd mellom vitenskapen og sporten. 

Gendoping som ny metode for juks

– Hvilke temaer under Sports Forum ligger hjertet ditt nærmest? 

– Jeg hadde jo et overordnet ansvar for «Session 1»  som omhandlet Equine Ethics and Wellbeing-kommisjonens (EEWBC) rapport. Det er emnet jeg har jobbet aller mest med, og jeg ledet en gruppe medarbeidere på FEIs hovedkvarter forsterket med Dr. Malin Axel-Nilsson. Vi har jobbet intensivt over en periode for å utarbeide et forslag til handlingsplan basert på EEWBCs rapport, så det er naturligvis den delen som ligger hjertet mitt aller nærmest. 

– Også «Session 3», som berørte den fullstendige revisjonen av FEIs medisinerings- og antidopingregler, er også ekstremt viktig, da den styrer store deler av arbeidet på min avdeling. Jeg hadde derimot ikke et overordnet ansvar for den delen. Under «Session 3» gjorde et av medlemmene fra veterinæravdelingen, Caterina Termine, en fantastisk presentasjon om gendoping, som er en fremtidig trussel der vi ønsker å være forberedt med regler den dagen slike metoder for juks kan komme til å brukes. De er allerede tilgjengelig i dag, for ekstremt høye summer, men de er likevel tilgjengelige – og det finnes jo ressurssterke personer som kanskje kunne tenke seg å bruke noe sånt. Da må vi rett og slett ha regler som er gode nok til å kunne straffeforfølge dem.

« Jeg synes vi har en god plan fremover, og vi har allerede fått utrolig gode tilbakemeldinger fra et par av de ledende hestevelferdsekspertene

Spisset kompetanse innen hestevelferd

– Hvordan vil du oppsummere hva dere har gjort akkurat nå og hvordan dere ønsker å arbeide videre? 

– Hvis vi starter med den første delen, så synes jeg at vi har fått sammen et kraftig pakke med tiltak som bygger på den organisasjonen vi allerede har i dag. Det vi ønsker, er å bygge inn forsterkninger med mer fokuserte arbeidsmetoder og også spisse kompetanser innen hestevelferdsområdet. Jeg synes vi har en god plan fremover, og vi har allerede fått utrolig gode tilbakemeldinger fra et par av de ledende hestevelferdsekspertene. For meg føles det oppløftende, og som at vi er på rett vei. 

– Innen antidoping presenterte vi prøvetaking utenfor konkurranse, Out of Competition Testing (OOCT), noe jeg personlig har argumentert for i mange år. Der presenterte vi også hår og spytt som nye materialer for prøvetaking, og også den såkalte cocktail-regelen. En regel som gjør at vi kan tette et smutthull i våre regler når det gjelder å medisinere våre hester. Cocktailregelen vil redusere risikoen for at FEI-hester konkurrerer med substanser som maskerer for eksempel en halthet. Et økt beskyttelse, med andre ord.

– Du har vært med i flere år – hvilken endringer ser du?

– Jeg har jo vært med nå i mer enn 25 år på forskjellige områder knyttet til hestevelferd, snart ni år innen FEI. Ser jeg tilbake på de ni årene, er en av de store forskjellene at vi har utviklet våre kontrollsystemer enormt mye. Vi har bestilt og finansiert forskning som er nødvendig for oss og hestene på en måte som ikke var mulig tidligere. Fremfor alt har vi styrket det smitteforebyggende arbeidet veldig mye. Vi iverksatte tiltak allerede i 2016, men ved utbruddet i Spania i 2021 tok vi veldig store skritt, som vi ser gjør forskjell. Vi har ved flere anledninger kunnet håndtere smitte veldig tidlig før den rekker å ramme mange hester. Så det er en veldig viktig utvikling og et område der jeg synes vi har kommet langt, sier Ålerström, og fortsetter:

– Det vi trenger å gjøre nå, er å få en overordnet strategi for hestevelferdsarbeidet. Vi har gjort mye tidligere, men strategien kreves for å få til et sterkere fokus og mer systematisk arbeidsmåte. Vi kan allerede nå se visse effekter av EEWBC sin rapport. Deretter ligger naturligvis mye arbeid foran oss ned til detaljnivå, men vi har skapt en modell for arbeidet og utviklet et internt verktøy som kan hjelpe FEI i mange år fremover.

Ny arbeidsmetode

– Og angående prioriteringsarbeidet akkurat nå – er det hestevelferd som står øverst på prioriteringslisten? 

– Det står øverst på prioriteringslisten, så klart. Selv om det er noe vi har jobbet med i veldig mange år, så krever den nye arbeidsmetoden mye arbeid på kort sikt for å komme i gang. Nå skal vi ta frem forslag på disse delene til våre medlemsland. Forslagene kommer etter en høringsrunde til å stemmes over på FEI General Assembly i november. Jeg opplevde at vi fikk veldig sterk støtte for disse tingene på Sports Forum, og er derfor positiv til at de går gjennom. Det er jeg veldig glad for. Jeg tror at når vi har implementert disse reglene og utvidet for eksempel kontrollsystemene, kan vi gjøre en enda bedre jobb.

– Hva håper du arbeidet skal føre til? 

– At det skal bidra til å oppnå reelle endringer der det er nødvendig. Dette gjelder på både kort og lang sikt. Det er også viktig at vi stadig lærer av informasjonen som kommer inn gjennom forskningsrapporter og resultater. Internt vil vi bearbeide informasjonen slik at den ved behov kan brukes til regler, opplæringer og styrkede beskyttelsessystemer for hestene. Arbeidet trenger å fungere slik at det fortsetter å rulle år etter år. Det er tanken, og det er det jeg ønsker skal skje. 

– Det har lenge vært arbeidsmåten innen FEIs veterinæravdeling, men nå må hestevelferdsarbeidet involvere alle; fra toppledelsen, nasjonale forbund og helt ned til de aller viktigste personene – rytterne, hestepasserne og FEI Officials. Vi må få dem med på dette, slik at de føler seg delaktige. Forhåpentligvis kan vårt arbeid føre til mindre polarisering innen hesteverdenen, og spesielt viktig er det da at vi skaper flere vitenskapelig evidensbaserte regler. 

– Jeg tror ikke det har gått noen hus forbi at vi alle sammen må jobbe mot det som er viktigst; at vi tar vare på hestene på best mulig måte, slik at vi kan fortsette å konkurrere med dem. De som ikke kan tilpasse seg i den forbindelse, bør etter min mening ikke fortsette å konkurrere innen FEI. For meg er det ekstremt viktig.  

Større hensyn til atferdsaspektene

– Hvilket område innen hestevelferdsarbeidet er høyest prioritert akkurat nå? 

– Utstyr har vi jobbet med en stund nå, spesielt utstyr knyttet til munnhelse. Det er noe vi prioriterer. De siste 20 årene har det skjedd utrolig mye innen atferdsforskning, fra å ha vært en veldig et ungt vitenskapsområde er området i dag godt etablert. Det gjenstår likevel mye innen dette området, men vi må ta større hensyn til nettopp atferdsaspektene, noe jeg mener vår strategi viser at vi også planlegger å gjøre. 

« Utstyr har vi jobbet med en stund nå, spesielt utstyr knyttet til munnhelse

– Alt handler egentlig om at vi skal skape et godt liv for hester innenfor rammen av FEIs konkurransevirksomhet. Vi må virkelig ta innover oss at hester er vesener som kan oppleve både positive og negative følelser og som også har unike behov, både fysiske og atferdsmessige. Vår hestevelferdsstrategi er basert på Five Domains of Welfare-modellen, som også kan brukes som et mål på hestevelferd. Jeg tror det kan bli nøkkelen til området vi trenger å forbedre oss på.

Les mer om FEI Sports Forum her

Saken er også delt hos Hest.nos samarbeidspartner Hippson

Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng