Notification
Denne saken er skrevet av Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma (AVCO), som Hest.no har en samarbeidsavtale med. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Når kan hestekjøpet heves?

– Det er lett å tenke at hesten skal tilbakeleveres når en feil avdekkes etter overtakelse, men så enkelt er det dessverre ikke, sier advokat Julia Victoria Gerhardsen.

Denne artikkelen vil fokusere på heving av hestekjøp etter kjøpsloven, som gjelder kjøp/salg mellom private personer eller mellom to næringsdrivende. 

Ved kjøp/salg av hest mellom privatperson og næringsdrivende vil i stedet forbrukerkjøpsloven gjelde. Dette vil vi komme tilbake til i en senere artikkel.

Hovedregelen for kjøpers hevingsrett

Hovedregelen for kjøpers hevingsrett er kjøpsloven § 39. Bestemmelsen sier at kjøper kan heve om mangelen medfører et «vesentlig kontraktsbrudd». 

Julia Victoria Gerhardsen arbeider tett med kjøpsrettslige tvister etter hestekjøp, og har bistått både kjøper og selger. Hevingsbestemmelsen i kjøpsloven peker på en vesentlighetsvurdering, som skal gjøres ut fra den konkrete avtalen og forholdene omkring den.

Gerhardsen viser til at Høyesterett har uttalt at det avgjørende for å heve kjøpet, er om kjøper har rimelig grunn til å si seg fri fra avtalen. 

– I en slik vurdering er det flere forhold som må gis betydning, eksempelvis må man vurdere mangelens betydning for kjøper, mangelens objektive karakter, hevingens betydning for selger og hvorvidt andre misligholdsbeføyelser kan gjenopprette balansen i kontraktsforholdet, for eksempel retting eller prisavslag. 

Det er derfor ikke helt rett frem om man ønsker å heve kjøpet etter å ha avdekket en feil ved hesten.

– Kontraktsbruddet anses likevel ofte som vesentlig dersom det medfører en skade ved at kjøper i betydelig grad fratas det som kunne forventes etter avtalen, bemerker Gerhardsen, og legger til:

– Med mindre den misligholdende part ikke forutså det skadelige resultatet og en alminnelig selger heller ikke ville ha forutsatt det.

Begrunnelsen bak hevingsreglene

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk avtalerett at avtaler skal holdes. Gerhardsen fremhever at det derfor skal mye til for at en avtale mellom to parter heves. 

– Heving innebærer at partenes plikter og rettigheter etter avtalen faller bort, og partene må tilbakeføre hver sin ytelse til den andre. Et hevingskrav etter et hestekjøp vil derfor bety at selger må tilbakeføre pengene og kjøper må tilbakelevere hesten. 

Formålet bak heving er å gjenopprette balansen i kontraktsforholdet, ved at partene skal settes tilbake i samme situasjon som om avtalen ikke var inngått. 

– Dette betyr imidlertid ikke at avtalen blir ugyldiggjort, men at partenes forpliktelser som bortfaller. Kjøpsloven åpner altså for at partene fortsatt kan være bundet av andre avtalevilkår som følge av hevingen, eller at kjøper kan kreve erstattet det tapet han er påført av kontraktsbruddet, tydeliggjør Gerhardsen. 

Julia Victoria Gerhardsen ved Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma er tidligere dressurrytter på landslagsnivå. Foto: Hesteguiden.com

Forutsetninger

For at du skal ha et hevingskrav, må det foreligge en mangel. En mangel betyr at noe er feil med hesten. 

– Dersom hesten ikke er i tråd med det du kunne forvente ved kjøpet, basert på avtalen som er inngått med selger, opplysningene omkring kjøpet og forholdene ellers, foreligger det ofte en mangel, bemerker Gerhardsen og legger til:

– Da er noen forhold kjøper må være oppmerksom på hvis han vurderer å heve kjøpet.   

Først må kjøper fremsette reklamasjonen i tide. Etter kjøpsloven skal en reklamasjon fremsettes «innen rimelig tid», som hovedregel to til tre måneder etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. 

– Det som er spesielt ved heving, er at kjøper i tillegg må gi selgeren melding om heving innen rimelig tid. Dette kalles hevingserklæring. En for sen reklamasjon eller hevingserklæring kan medføre at du ikke lenger har et hevingskrav, skyter Gerhardsen inn. 

Det er også verdt å merke seg at selger har etter kjøpsloven § 34 og 36 en rett og plikt til å rette eller omlevere varen, så lenge det kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen. 

– Dersom selger ikke utfører retting eller overlevering innen rimelig tid etter kjøpers reklamasjon, kan kjøper kreve heving. Dersom kjøper imidlertid avslår selgerens forsøk på avhjelp, kan kjøper miste hevingskravet, avslutter Gerhardsen.

 

Samarbeidsavtale:

Hest.no har et samarbeid med advokatkontoret Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma (AVCO) som gir fordeler til våre betalende medlemmer.

 


Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng