Karoline Hagen og Julia Victoria Gerhardsen ved Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma. Foto: privat
Aktuelt

Rettigheter ved kjøp og salg av hest: – Vi ser ofte at mange risikerer å tape store summer på grunn av manglende kunnskap om rettigheter og plikter

Julia Victoria Gerhardsen er tidligere dressurrytter på landslagsnivå. Som advokat har hun og partner Karoline Hagen bistått i flere tvister som omhandler kjøp og salg hest. Her får du tips til hva du bør være obs på og ulike problemstillinger som kan oppstå under og etter en handel.

Julia Victoria Gerhardsen er tidligere dressurrytter på landslagsnivå, og jobber i dag som advokatfullmektig ved Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma i Oslo. Der jobber hun sammen med assosiert partner Karoline Hagen, som begge to har bistått i flere tvister som omhandler kjøp og salg hest. 

Gerhardsen er selv hesteeier og vet at kjøp- og salgsprosessen er krevende. 

– De færreste er klare over hvilke krav som faktisk kan stilles til motpart før, under og etter kjøpsprosessen. Vi ser ofte at mange risikerer å tape store summer på grunn av manglende kunnskap om grunnleggende rettigheter og plikter, sier hun. 

I det følgende gir advokatene en gjennomgang av ulike problemstillinger som oppstår ved kjøp og salg av hest. 

Viktigheten av opplysninger, skriftlighet og veterinærsjekk 

Å prøve hesten før man kjøper den, er ifølge advokatene en gyllen mulighet til å starte opplysningsinnhenting. Selger har opplysningsplikt ved salget, som betyr at selger må opplyse om alle forhold som kan påvirke kjøpers avgjørelse. 

– Vi ser at opplysninger ofte meddeles muntlig, som kan by på problemer senere. Det vil være både i selger og kjøpers interesse å få alle opplysninger skriftlig, påpeker Hagen.

– Dette fordi tvistene vanligvis handler om hva som faktisk er avtalt, og har man skriftlig dokumentasjon vil man også stille sterkere dersom det senere oppstår en uenighet mellom partene, legger hun til. 

I kjøpsprosessen oppstår ofte spørsmål om nødvendigheten av en veterinærsjekk. Gerhardsen anbefaler alltid sine klienter dette. 

– For mange er veterinærsjekken kostbar og oppleves unødvendig fordi selger sier at hesten alltid har vært frisk, men dersom hesten blir halt kort tid etter kjøpet vil et sentralt spørsmål være om hesten hadde skaden på salgstidspunktet. En grundig veterinærrapport vil da få stor betydning for hva du faktisk har kjøpt. Her bør man jo også vurdere kost-nytte. En rettslig prosess vil utvilsomt være dyrere enn en veterinærsjekk, så det kan være lurt å være «føre var», mener Hagen.

« En rettslig prosess vil utvilsomt være dyrere enn en veterinærsjekk

Karoline Hagen

Regelverket – hvem er partene?

Det finnes standardkontrakter for kjøp av hest, men ifølge Gerhardsen og Hagen er ikke disse alltid utfyllende nok dersom det senere skulle oppstå en tvist mellom partene. 

– En kjøpsavtale reguleres alltid av kontrakten og alminnelige kontraktsrettslige prinsipper, men i de tilfeller hvor kontrakten ikke sier noe om den konkrete uenigheten må man støtte seg til lovverket, påpeker Hagen. 

Hvilket regelverk som gjelder, vil da avhenge av hvem som er partene. For kjøp mellom to private parter eller mellom to næringsdrivende vil kontraktsforholdet reguleres av kjøpsloven, men dersom én part er næringsdrivende og den andre er privat reguleres kjøpet av forbrukerkjøpsloven.

– Det er ikke uvanlig i hestemiljøet at en privat part drar til en profesjonell rytter som er næringsdrivende og kjøper en hest derfra, bemerker Gerhardsen.

– I slike tilfeller har kjøperen et sterkere vern gjennom forbrukerlovgivningen fordi lovgiver anser forbrukeren som den «svake part» i kontraktsforholdet. Det stilles strengere krav til den profesjonelle part i kjøpsprosessen. Det kan være lurt å ha et bevisst forhold. 

Julia Victoria Gerhardsen fra sin karriere som dressurrytter på landslagsnivå. Foto: hesteguiden,com

Overlevering

Advokatene opplever at mange er uenige om hvem som har ansvaret når hesten transporteres til kjøper.

– På et eller annet tidspunkt går ansvaret for hesten over fra selger til kjøper. Dette kalles risikoens overgang og skjer vanligvis først når hesten er levert, sier Gerhardsen.

Hagen bemerker at kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven skiller mellom ulike type kjøp, men hovedregelen er uansett at levering ikke skjer før kjøperen har hesten i sin besittelse. 

– Enkelt forklart innebærer dette at dersom du henter hesten hos selger, går risikoen for skader over på deg idet hestens siste bakben går inn i transporten. Dersom hesten sendes med en hestetransport, vil risikoen normalt ligge på selger inntil hesten setter sitt siste ben ut av transporten, utdyper hun. 

Mangel og viktigheten av å reklamere i tide

Advokatene ser at de fleste tvistene oppstår i perioden etter overlevering. Et typisk eksempel er hvor hesten blir halt etter noen uker med trening, og veterinæren ser antydninger til seneskade. 

– I slike tilfeller påstår ofte selger at skaden har skjedd i kjøpers eie. Det blir da igjen et spørsmål om hva partene har avtalt og hvilken dokumentasjon man har som beviser hestens egenskaper og helse på kjøpstidspunktet. Dersom hestens egenskaper viser seg å avvike vesentlig fra det avtalte, kan det utgjøre en mangel, sier Gerhardsen.

Kjøper må innen «rimelig tid» gi selgeren melding om at man vil påberope seg mangelen. Dette kalles reklamasjon. Hva som faktisk utgjør «rimelig tid» beror på konkrete omstendigheter, men som utgangspunkt har kjøper et tidsrom på minimum to måneder og maksimum to år. 

– For å være på den sikre siden bør kjøper reklamere så fort som mulig. Mange ønsker å avvente for å se om det går over eller kvier seg for å kontakte selger, men bruker kjøper for lang tid kan retten til å gjøre mangelen- og kravet gjeldende gå tapt, sier Gerhardsen.

Dersom kjøper reklamerer i tide, kan kjøperen gjøre gjeldende tilbakeholdsrett, retting og omlevering, prisavslag, heving og/eller erstatning. Ifølge Hagen er prisavslag, heving og erstatning de mest praktiske misligholdsbeføyelsene ved kjøp og salg av hest. 

– Et eksempel er når hesten blir halt og kjøper betaler veterinærutgifter inntil hesten leveres tilbake til selger. Da vil et typisk erstatningskrav ovenfor selger være veterinærutgiftene, selv om man ender opp med å levere tilbake hesten eller få et prisavslag. 

Flere forhold å passe på

Ved siden av reklamasjonsreglene løper også foreldelsesfrister. Det innebærer at selv om kjøper har reklamert ovenfor selger, kan kravet foreldes. Foreldelse betyr at et krav faller bort i sin helhet, etter en viss periode.

For å sikre seg om at man er innenfor både reklamasjons- og foreldelsesreglene, kan det være fornuftig å få bistand av andre som har vært gjennom prosessen tidligere, eller rådføre seg med en advokat. 

Mange er heller ikke klar over at innboforsikringen har en innbakt rettshjelpsdekning ved tvist, som dekker advokatutgifter opp til 100 000 kroner. 

Julia Victoria Gerhardsen på konkurransebanen. Foto: hesteguiden.com
Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng