Notification
Karoline Hagen og Julia Victoria Gerhardsen ved Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma. Foto: privat

Når stalleier varsler prisøkning – er det egentlig lov?

«Det varsles at stallregningen fra og med neste måned vil øke med kr. 500». Høres setningen kjent ut?

Som oppstallør er det ikke uvanlig å motta en slik e-post en eller flere ganger i året. Særlig det siste året har varsling om økte leiekostnader blitt mer vanlig. Varslingene begrunnes ofte med økte strømpriser, høykrise, fliskrise eller generelt økte kostnader for stalleier. Men kan egentlig stalleier kreve prisøkning i stall-leien? 

Utgangspunktet: leiekontrakten

– Det er avtalefrihet i Norge, som betyr at man står fritt til å avtale tilnærmet hva som helst. Dette gjelder særlig i forbindelse med leie av stallplass, da det ikke er en egen lov som regulerer et slikt leieforhold. Dette i motsetning til leie av husrom, som reguleres av husleieloven, sier Julia Victoria Gerhardsen. 

Hun er tidligere dressurrytter på landslagsnivå, og jobber i dag som advokat ved Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma i Oslo. Der jobber hun sammen med assosiert partner Karoline Hagen, som begge to har bistått i flere tvister som omhandler kjøp og salg hest. 

– I tillegg til prinsippet om avtalefrihet, gjelder det et grunnleggende prinsipp om at «avtaler skal holdes». Det innebærer kort sagt at leiekontrakten er rettslig bindende mellom partene, med den virkning at den ene parten ikke ensidig kan endre avtalens innhold. Ettersom leiekontrakten vil være rettslig bindende mellom partene, er det viktig å være nøye med avtalereguleringen på selve avtaletidspunktet. I motsatt fall kan man bli stående med en kontrakt som ikke hensyntar forhold som enkelt kunne og burde vært regulert, fortsetter Hagen.

I leiekontrakten er prisene for boksleie og ekstratjenester som regel spesifisert. I enkelte leiekontrakter er det også inntatt en klausul om prisøkning. En slik klausul inneholder eksempelvis et forbehold om økte leiekostnader ved økning i grovfôrkostnader for stalleier. 

– En slik klausul gir stalleier mulighet til å øke leiekostnadene dersom grovfôret øker i pris. Når grovfôrprisen kommer tilbake til normalt prisnivå, skal leiekostnaden reduseres tilsvarende. I hvilke tilfeller klausulen kommer til anvendelse beror på den valgte ordlyden i kontrakten, forklarer Gerhardsen.  

I de tilfellene hvor leiekontrakten ikke har en klausul om økte leiekostnader, er utgangspunktet at stalleier ikke kan øke leieprisen som følge av dette. 

– Dersom stalleier likevel varsler prisøkning eller varsler prisøkning på andre grunnlag enn oppgitt i klausulen, har oppstalløren rett til å motsette seg varselet og bestride prisøkningen med henvisning til leiekontrakten, legger hun til. 

Julia Victoria Gerhardsen fra sin karriere som dressurrytter på landslagsnivå. Foto: hesteguiden.com

Partene kan bli enige

Det er ingenting i veien for at partene blir enige om en oppjustering av leieprisen som følge av økte kostnader for stalleier. 

– Det er som nevnt avtalefrihet. En ny avtale mellom partene bør være skriftlig for å unngå tvil om hva som er avtalt. Muntlige avtaler er likevel like bindende som skriftlige avtaler, men er vanskeligere å bevise ved tvil, understreker Hagen. 

Det kan stilles spørsmål ved om oppstalløren kan sies å ha akseptert en prisøkning dersom oppstalløren betaler i henhold til prisøkningen. I så fall kan avtale sies å være inngått som følge av konkludent adferd.

Avtalerevisjon 

Avtaleloven § 36 innebærer at en avtale kan settes helt eller delvis til side eller endres dersom det vil være «urimelig» å opprettholde avtalen på gjeldende vilkår. Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig. 

– Økte strømpriser vil typisk være «senere inntrådte forhold» som tilsier at avtalerevisjon kan være aktuelt. Dersom prisen i leiekontrakten blir urimelig lave for stalleier eller urimelig høye for oppstallør, kan det derfor være aktuelt å bruke avtaleloven § 36. Praksis knyttet til bestemmelsen viser imidlertid at det er en høy terskel for å anvende bestemmelsen, blant annet som følge av det grunnleggende prinsippet om at «avtaler skal holdes», sier Gerhardsen.

 

Samarbeidsavtale:

Hest.no har innledet et samarbeid med advokatkontoret Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma (AVCO) som vil gi fordeler til våre betalende medlemmer.

Er du usikker på hvilke rettigheter og plikter du har i henhold til leiekontrakten, kan du ta kontakt med Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma for en uforpliktende prat på hest@avco.no.

 

 

Flere artikler du kanskje er interessert i:
Samarbeidsavtale med advokatfirmaet AVCO gir medlemsfordeler hos Hest.no
Samarbeidsavtale med advokatfirmaet AVCO gir medlemsfordeler hos Hest.no

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng