De fleste studiene av denne typen har vært gjort på trav- eller galopphester, mens ridehester er relativt uutforskede på dette feltet. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Forskning

Hva er egentlig en optimal oppvarming?

Hvor mye tid legger du ned i å finne den optimale oppvarmingen for deg og hesten din? Forskere fra Belgia og Nederland har gjennomgått forskningen som er gjort frem til nå for å oppsummere hva som egentlig skjer fysiologisk under oppvarmingen – og om det er mulig å si hvilken strategi som er best.

Oppvarming skal minimere skader og forberede ekvipasjen på den prestasjonen de snart skal utføre. Hesten skal bli løsgjort og samspillet skal føles bra. 

Snart får du og hesten startsignal. Men hvilken effekt har egentlig din oppvarmingsrutine hatt på hestens kropp? 

Når muskelfibrene begynner å jobbe mer, skapes ikke bare kraften som får hesten til å bevege seg, det skapes også varme. Det samme skjer når muskelen bruker det tilgjengelige brennstoffet, og blodårene inne i muskelen utvides. 

Til sammen fører dette til at temperaturen i musklene øker under oppvarmingen, noe som igjen fremmer muskelens metabolisme, blodsirkulasjon og oksygentilførsel. Men en høyere temperatur gjør også at nervesignalene kan gå raskere og øker elastisiteten i sener og leddbånd, hvilket kan redusere skaderisikoen.  

Musklene blir raskere 

En risiko ved utilstrekkelig oppvarmede muskler, er at den motstående muskelen til en muskel som arbeider, er den som kan bli skadet, siden den ikke slapper raskt nok av når dens antagonist trekker seg sammen. 

I hvile går 15 prosent av blodstrømmen til skjelettmuskulaturen. Ved maksimal anstrengelse, prioriterer hestens kropp slik at 80 prosent av blodstrømmen er tilgjengelig for musklene, mens mange indre organer må vike tilbake. 

Oppvarmingen bidrar til å styre om blodstrømmen gjennom fysiologiske endringer. Flere hormoner påvirkes under oppvarmingen, blant annet frigjøres adrenalin og noradrenalin. Hjertefrekvensen og pustefrekvensen øker, og også luftvolumet ved hvert åndedrag, det såkalte tidalvolumet. Hesten har også en innebygd bloddopingfunksjon, ved at milten kan frigjøre røde blodlegemer under anstrengelse, noe som gir en betydelig høyere effekt enn hva noen menneskelig jukser noensinne kunne ønsket seg. 

En grundig oppvarming fører til at en større del av energien kommer fra aerob forbrenning, det vil si forbrenning som skjer i nærvær av oksygen, noe som kan føre til at nivået av melkesyre ikke blir like høyt. 

I en studie med travhester viste man at hestene kunne løpe lengre før de ble trette hvis de hadde gjort en oppvarming før anstrengelsen. Dette gjaldt uansett om oppvarmingen var lavintensiv eller høyintensiv, men lavintensiv oppvarming var aller mest effektiv for å maksimere hestens utholdenhet. 

I sin analyse gjennomgikk forskerne publiserte studier fra 1996 til 2024 for å finne forskning om oppvarming av hester. Etter å ha filtrert ut de som ikke holdt mål når det gjaldt studienes design og annet, gjenstod 23. Tolv av dem handlet om fysiologiske parametere under oppvarming, som for eksempel temperatur, muskelmetabolisme eller syre-basebalanse. De fleste av dem var gjort på travhester eller engelske fullblodshester i løpstrening. De resterende elleve studiene handlet om oppvarmingsrutiner i ulike grener.

Ridehester relativt uutforskede 

De fleste studiene av denne typen har altså vært gjort på trav- eller galopphester. Dels fordi det generelt har vært mer penger der, og dels fordi formatet for konkurranse er mer standardisert innen løpssporten. Det er rett og slett lettere å designe studier som gir målbare resultater der. 

Forskerne fant ingen (!) studier om aerob metabolisme hos dressur-, sprang- eller feltrittshester. Derimot fantes det noen studier om hvordan kroppstemperaturen endrer seg med ulik lengde på oppvarmingen. 

En studie fokuserte på oppvarmingen av dressurhester på ulike nivåer. Den viste at på lett nivå var oppvarmingstiden kortest, i gjennomsnitt 24 minutter. På middels vanskelig nivå hadde tiden økt til i gjennomsnitt 31 minutter, og i St. Georg og Grand Prix var oppvarmingen i gjennomsnitt 33 og 35 minutter. Også valg av gangart varierte, der ryttere på lett nivå red mest i trav, mens andre nivåer hadde skritt som vanligste gangart. Galopp var vanligere i de to høyere klassene enn i de lavere. 

Sammenheng mellom flere og høyere sprang og dårligere resultater

Hos ryttere som skulle starte i 1,30-metersklassen varierte oppvarmingstiden mellom fire og 63 minutter, trav var den minst brukte gangarten, og man hoppet mellom to og femten sprang. I den studien så man ingen sammenheng mellom oppvarmingen og resultatet i klassen, men i en annen studie fantes det en sammenheng mellom flere og høyere sprang under oppvarmingen og dårligere resultater inne på banen. 

I en spørreundersøkelse blant både sprang- og dressurryttere svarte rundt halvparten at de trodde det var fordelaktig å bruke de samme oppvarmingsrutinene hjemme som på konkurranse.

Hvor lang tid mellom oppvarming og konkurranse?

Forskerne fant ingen studier som handlet om tiden mellom oppvarmingen og selve prestasjonen og hvordan den påvirker konkurranseresultatet. For menneskelige idrettsutøvere har man vist at det er et optimalt tidsvindu der, både for kort og for lang tid mellom oppvarming og konkurranse, som hemmer prestasjonen. 

De to forskerne mener det er mye som gjenstår å undersøke hva gjelder hvordan den optimale oppvarmingen bør se ut. 

– Vanlige oppvarmingsrutiner baseres mest på tradisjon, mens sammenlignbare evidensbaserte retningslinjer for hver gren og nivå er få, skriver de.

Agronom og journalist Sara Bref har dykket ned forskning tilknyttet ulike temaer for Hest.nos samarbeidspartner Hippson over lang tid i spalten «Forskningskollen». 

 

Referanser:

Frippiat, Thibault, & Dominique-Marie Votion. 2024. "Warm-Up Strategies and Effects on Performance in Racing Horses and Sport Horses Competing in Olympic Disciplines" Animals 14, no. 6: 945. https://doi.org/10.3390/ani14060945 

Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng