Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Aktuelt

Taushetskultur: Hva er det som gjør at ingen våger å snakke?

Når media skriver om tilfeller av uakseptabel oppførsel eller overgrep innen ridesporten, er en vanlig reaksjon å stille spørsmål om hvorfor ingen har sagt noe tidligere. Spesielt når det også kommer fram at andre aktive har visst om oppførselen. Forsker Carolina Lundqvist forklarer hva taushetskultur er og hva som kreves for å oppnå endring.

 

– Hva er taushetskultur? 

– Det er et sosialt og strukturelt fenomen som bygger på belønnings- og straffesystemer, maktstrukturer, det sosiale spillet mellom mennesker og mye frykt. Det er ikke stille i en taushetskultur, men praten foregår bare innad i gruppen, og ikke utad. For å forstå taushetskultur, er det viktig å forstå forskjellige sosialpsykologiske prosesser og hvordan grupper fungerer. En av de sterkeste evolusjonære kreftene vi har, og som vi i stor grad vil beskytte oss mot, er å bli utestengt fra en gruppe man føler tilhørighet til. Siden urtiden har menneskets overlevelse vært avhengig av å tilhøre en gruppe, og sosiale straffer blir derfor veldig kraftfulle. Lederskapet spiller en betydelig rolle for den kulturen som skapes og hvilke atferder som aksepteres, belønnes og oppmuntres, innleder Carolina Lundqvist Carolina.

Hun er doktor i psykologi og idrettspsykologi, samt autorisert psykoterapeut. Forskningen hennes retter seg mot trivsel, psykisk helse og prestasjonsutvikling, hovedsakelig innen eliteidrett. 

Hun leder også forskningsprosjekter innen trygg idrett, og fungerer som rådgiver og støtte for ulike forbund som ønsker å endre eller har spørsmål om maktstrukturer, taushetskulturer og relaterte emner. 

Forsker Carolina Lundqvist forteller at det krever mye mot å stå opp mot en taushetskultur. Foto: Magnus Johansson/Linköpings universitet

– Taushetskulturer kjennetegnes av at de er lukkede miljøer med maktubalanse, der noen personer har høy status, og det kan være tendenser til idoldyrkelse. Vanligvis er lederskapet toppstyrt og autoritært med krav om lydighet og ettergivenhet hos de i underordnede stillinger. De som avviker fra gruppenormen vil straffes, mens de som følger den, blir belønnet. Over tid forskyves grensene, og det uakseptable blir akseptabelt og «normalt». Dette gjør det vanskelig for enkeltpersoner i gruppen å stå opp mot usunne og destruktive atferder, selv om de ser og reagerer. 

Straffen for å si ifra

– Hvilke konsekvenser kan følge det å stå opp mot taushetskulturen? 

– Den tydeligste konsekvensen er at personen som stiller spørsmål, blir sosialt straffet eller rett og slett byttet ut. Selv om det har vært snakket om i gruppen, vil personen som stiller seg opp og åpent løfter problemene, oppdage at hen plutselig blir alene. Det blir veldig kaldt. Innen idretten kalles dette «å havne i fryseboksen». Et fenomen som altså er så vanlig at det til og med har fått et navn. Ting personen tar opp, overføres tilbake mot personen selv på en negativ måte. De som tidligere var enige, er nå stille. Ingen sier det rett ut, personen merker i stedet passivt aggressive atferder og at hen blir utstøtt. Plutselig blir ikke personen invitert på møter, og folk tar avstand. 

– Ryktespredning er også vanlig. Det kan typisk være at personen har blitt psykisk syk. Og når ryktet først har spredt seg, har det en tendens til å bli en etablert sannhet i gruppen. Dette skaper mistillit til personen og hva hen har å si. Personen kan også på en subtil måte miste jobben. Plutselig oppstår «mangel på arbeid» eller det gjennomføres en «omorganisering». Egentlig blir personen bare byttet ut med noen andre. I en taushetskultur er normen å beskytte hverandre, den som er villig til å fortelle, oppfattes som en trussel og utelukkes mens det virkelige problemet fortsatt eksisterer.

– Finnes taushetskultur i alle forskjellige grupper og organisasjoner, eller kreves det visse parametere i en gruppe for at det skal oppstå? 

– Vi ser fenomenet i samfunnet generelt. En medvirkende årsak til at taushetskultur er så utbredt på forskjellige nivåer, er at fasaden utad er blitt viktig å opprettholde, noe som igjen fører til at problemer som kan finnes internt, skjules. For bedrifter i dag er det viktig å bygge sitt varemerke, og det samme gjelder innen idretten. Idretten er i dag veldig kommersiell, og det er viktig å huske på. Da kan det være større fokus på å beskytte sponsorenes og medias varemerke enn å se innover. Sosiale medier gjør det også ekstra lett å skape et pent og feilfritt ytre.

Handler ikke om en enkeltperson

– Hvilke faktorer er det som gjør at en taushetskultur kan fortsette til tross for at ulike tilfeller kommer ut i media? 

– Det handler om en usunn og ofte meget hierarkisk maktstruktur. Lederskapet er viktig, men det kreves også tilhengere for at det skal kunne fortsette. Ofte finnes det en gruppe av tilhengere som stille aksepterer eller ikke tør å si ifra av frykt for konsekvensene. Men det pleier også å være en gruppe av tilhengere som ser egne karrieremuligheter, der man er villig til å tie stille og spille med for å selv kunne klatre oppover. Holdningen blir at «målet helliger middelet», og dette belønnes også i systemet. Dessuten er det ofte ganske «rotete» organisasjoner med interessekonflikter der det er motstand mot interne eller eksterne kontrollmekanismer eller uavhengige evalueringer som kunne avsløre uregelmessigheter. 

– Når et tilfelle til slutt – ofte etter lang tid – kommer frem for eksempel via media, finner man raskt en syndebukk som får ta hele skylden. Oppmerksomheten rettes mot syndebukken, man beklager det som har skjedd for så å kunne fortsette akkurat som vanlig. Mediastormer har en tendens til å blåse over raskt, og deretter blir det glemt. Det er viktig å huske at taushetskultur ikke handler om en enkeltperson.

– Hva kreves for å våge å stå opp mot en taushetskultur? 

– Skal man gjøre det alene og åpent, kreves det egentlig at personen er villig til å ta risikoen for å miste jobben eller ødelegge sine egne karrieremuligheter. Ofte er personen i en avhengighetsposisjon. Det krever et stort mot og styrke å kunne stå imot sterke sosiale krefter som kommer i spill. Man trenger også noen å henvende seg til som kan motta og håndtere informasjonen. Derfor er det vanlig med anonyme vitnesbyrd gjennom media eller at folk forteller etter at de har gått. Mange tror de er alene fordi taushetskultur kan være et svært sensitivt og forbudt tema. Vanligvis er det mange flere som deler de samme erfaringene. Det er viktig å løfte frem prosessene til overflaten, slik at personer lærer å kjenne dem igjen, og det blir tydelig hva som faktisk skjer.

– Uakseptabel atferd må få negative konsekvenser

– Hva må gjøres for å minske taushetskulturen? 

– Transparens er et nøkkelord. Deretter må man gjennomgå gamle makt- og statusstrukturer, implementere interne og eksterne kontrollfunksjoner og bryte de prosessene som opprettholder taushetskulturer. Motsatser til taushetskultur kan for eksempel være å bevisst skape en norm der ulike ideer og meninger aksepteres og ønskes velkommen, oppmuntre til rapportering av problemer og å se konstruktiv kritikk som en mulighet til å bedre kunne forebygge, håndtere og utvikle seg fremover. For å bryte normer og gamle vaner som «sitter i veggene», er det vanligvis ikke nok å bare bytte ut en person, men man må bevisst ta større grep. For eksempel å tenke nøye gjennom rekruttering og gjøre endringer i sentrale stillinger. 

– I næringslivet kan for eksempel en hel ledelse bli nødt til å gå fordi man ønsker å drive selskapet i en annen og ny retning. Idretten kunne også moderniseres betraktelig i sin tenkning rundt organisasjon. Deretter er konsekvenser helt nødvendige. Uakseptabel atferd må få negative konsekvenser. Hvis uakseptabel atferd derimot aksepteres eller til og med blir hyllet fordi personer på den måten klatrer opp til status og maktposisjoner, vil det fortsette. Man må tenke gjennom hvilken atferd som egentlig bør belønnes og hvilke langsiktige konsekvenser det får for organisasjonen. 

Ofte mer fordelaktig å lytte til kritikere enn å ignorere dem

– Kan du forklare hva du mener med «transparens»?

– Har man ingenting å skjule, har man ingenting å tape på å la andre se hva som skjer og finnes i virksomheten din. Tvert imot kan det ofte være bra når man får andres perspektiver og kanskje oppdager ting man selv ikke har sett. Det handler også om troverdighet. Har man behov for å lukke en organisasjon, og bare tillater interne konfidensielle rapporter som ikke kan faktasjekkes, skaper det følelse av at noe åpenbart er galt. I stressende situasjoner er det lettere å lukke en organisasjon enn å åpne den, men det er ofte mer fordelaktig å lytte og invitere kritikere enn å ignorere og ekskludere dem. Kritikk er ikke farlig, men bra når den tilfører informasjon, slik at man kan ta kloke og velinformerte beslutninger. Første skritt for å løse problemet med taushetskultur er å bli oppmerksom på prosessene, løfte dem frem i lyset og begynne å se dem for hva de er.

Saken er også delt hos Hest.nos samarbeidspartner Hippson

Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng