Ponnitrav

Travløp med ponnier for unge kusker mellom 8 og 18 år.