Hester kan bli smittet ved direkte kontakt med avføring fra andre smittede hester, eller via mennesker og redskap som trillebårer, møkkagreip og fôrbøtter der bakterien er. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Aktuelt

Salmonellasmitte: Mattilsynet med oppdatert informasjon

Det er påvist smitte av salmonella ved et stort ridesenter i Agder. Hest.no har snakket med Mattilsynet, som oppfordrer alle til å ta forholdsregler.

Det er påvist smitte av Salmonella Typhimurium ved ridesenteret til Arendal og Grimstad Rideklubb i Grimstad i Agder, og senteret er satt i karantene.

I november ble det arrangert et regionalt stevne og et landsstevne ved anlegget. Har du vært i kontakt med anlegget etter 1. november, bør du kontakte Mattilsynet. 

Mattilsynet fører nå smittesporing, og tok prøver av totalt 90 hester på mandag. De forventer å få svar på disse tidlig neste uke. Flere stevner er avlyst som følge av situasjonen. 

– Foreløpig jobber vi med å kartlegge

Nina Merethe Vehus, avdelingssjef for Mattilsynets avdeling Agder, besvarer våre spørsmål:

– Hvor mange hester har testet positivt for salmonella, og hvor mange hester er testet totalt? 

– Én hest har testet positivt. Vi har tatt prøver av totalt 90 hester ved Arendal og Grimstad Rideklubb.  

– Hvilke vurderinger og tiltak gjør dere av hensyn til stevnene som fant sted ved det berørte ridesenteret i november?

– Det var har vært to ridestevner på Arendal og Grimstad Rideklubb sitt ridesenter nå i november; et den 12. november og et 17.-19. november. De som har deltatt på stevnene er kontaktbesetninger og vil bli båndlagt og prøvetatt. Foreløpig jobber vi med å kartlegge hvilke dette er, vi tar direkte kontakt med dyreeiere som vil få beskjed om at de må båndlegges.

Båndlegging innebærer følgende:

 • Dyr av arter som er mottakelige for sykdommen skal ikke føres ut av deres dyrehold.
 • Gjødsel og strø fra stall og luftegård må samles opp og tildekkes. All gjødsel skal håndteres og oppbevares hygienisk.
 • Uvedkommende personer skal ikke gis adgang til dyrerom hvor dyr av arter som er mottakelige for sjukdommen oppholder seg.
 • Hestenes allmenntilstand skal overvåkes. Ved tilfeller av diaré eller liknende skal veterinær kontaktes og den syke hesten isoleres.
 • Hestene som er oppstallet på stallen skal kun benytte sine egne luftegårder.
 • Ingen hester skal ikke flyttes inn eller ut av stallanlegget, og kan ikke starte løp eller delta på aktivitet som kan medføre smittekontakt med andre hester.

– De vanligste symptomene på hest er diaré og feber

– Hvilke symptomer skal hesteeiere være oppmerksomme på?

– De vanligste symptomene på hest er diaré og feber. Salmonella er meldepliktig, det vil si at man må varsle Mattilsynet dersom man har mistanke om salmonella på hest. Vi gjør oppmerksom på at salmonella kan smitte mellom dyr og mennesker. Dersom man mistenker smitte på mennesker, ta kontakt med fastlegen.

Unngå å byttelåne møkkagreip, trillebårer og annet utstyr. Foto: Maren Gahrmaker Kalleberg

– Hest.no erfarer at flere som deltok på de aktuelle stevnene er reist eller skal reise til Danmark på et stevne. Hvilke tiltak gjør dere tilknyttet dette?

– De som har hester fra staller som er ilagt restriksjoner kan ikke reise til Danmark. De som allerede er i Danmark, bør returnere til Norge. Fødevarestyrelsen i Danmark, tilsvarende Mattilsynet i Norge, er orientert, og det blir opp til dem å håndtere dette videre. Mattilsynet har ikke forvaltningsmyndighet i Danmark. 

– Hvilke forebyggende tiltak bør hestemiljøet over hele landet gjøre og hvorfor?

– Gode smittevernrutiner er – som alltid – veldig viktig. Jo flere hester hesten din er i kontakt med, jo større sannsynlighet er det for at den kan bli smittet. Dette gjelder for alle sykdommer, ikke bare salmonella, sier Vehus.

Nå er det derfor viktig at hesteeiere tar forholdsregler så smitten ikke sprer seg videre. Enkle rutiner kan hindre at hesten din blir syk, og hjelpe deg med å unngå at din hest smitter andre dyr og mennesker. 

Mattilsynet anbefaler at du:

 • Lager deg noen hygieneregler i stallen.
 • Vasker hender i lunkent vann med såpe både før og etter stell av hesten din og spesielt mellom håndtering av ulike hester.
 • Bytter til rent skotøy og rene klær dersom du beveger deg mellom ulike staller.
 • Bruker kun eget utstyr til egen hest.
 • Dersom du må låne utstyr, vasker og desinfiserer dette før du bruker det på din hest.
 • Unngår at hester deler vannkilde.

Se Mattilsynets innlegg på Facebook:

Du kan finne flere smittevernråd på nettsidene til Mattilsynet: Anbefalinger om smittevern for hester

Les også mer om smittevern, smitteveier og ulike smittsomme sykdommer under. 

FAKTA

Salmonella hos hest

 • Salmonellabakterier kan gi sykdommen salmonellose. Sykdommen skal meldes til Mattilsynet. 
 • Salmonellose er en zoonose, som betyr at sykdommen kan smitte fra dyr til menneske og fra menneske til dyr.
 • Salmonellabakterien kan leve lenge i avføring fra smittede individer.
 • Mange hester viser ingen symptomer, mens andre kan bli syke med diaré og feber. I de mest alvorlige tilfellene kan salmonella gi blodforgiftning, og kan være dødelig for hesten. Det er som regel svært unge, gamle eller hester med annen alvorlig sykdom som blir hardest rammet ved en salmonellainfeksjon.
 • Salmonella er mye mer vanlig i sørligere land enn her i Norge og Norden generelt. Ved økt globalisering, mer reising og import av dyr, øker sjansen for at vi hyppigere vil se salmonellainfeksjoner og andre sykdommer inn til Norge.

Kilde: NMBU Dyresykehuset - hest

Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng