Forskerne i denne studien undersøkte kortisolnivået hos tre grupper hester. Illustrasjonsfoto: Pixabay
Forskning

Når er hestene mest stresset - i det fri eller med mennesker?

Italienske forskere ville se nærmere på hvor stresset hester var i det fri, sammenliknet med i arbeid sammen med mennesker, og måle dette over tid. Resultatet overrasket dem.

Forskerne bak den italienske studien, som ble publisert i sommer, mente det var lite forskning tilgjengelig som sammenliknet stressnivået til hester under ulikt hestehold:

– Foreløpig er det ikke mulig å bevise hvorvidt et liv på stall er mer eller mindre stressende enn å leve i det fri, skriver de om bakgrunnen for studien. 

Akkurat som mennesker, danner hester hormonet kortisol under stress. Dette bygges inn i hår som vokser ut. Mye kortisol i kroppen vil altså kunne oppdages ved å undersøke hårstrå. Dette var metoden forskerne ville benytte. 

– Kortisol anses å være en gyldig indikator på stress, ifølge vitenskapelig litteratur. Mengden kortisol i hestehårene kan gi informasjon om deres stressnivå og velvære, sier Francesco Cerasoli, som står bak studien, i en pressemelding 

– Et økende behov for å ha mer data om hestevelferd

World Organisation for Animal Health definerer dyrevelferd som «den fysiske og mentale tilstanden til et dyr i forhold til forholdene det lever og dør under», og utdyper at god velferd henger sammen med å være sunn, komfortabel, godt ernært, trygg, fri til å uttrykke naturlog adferd og uten lidelser eller ubehagelige tilstander. 

– Det er et økende behov for å ha mer data om hestevelferd, spesielt med tanke på ulike hestehold, skriver forskerne innledningsvis i studien. 

De inkluderte 47 hester av ulike raser i forskningsprosjektet - 18 hopper og 29 vallaker. Alle hestene var friske og mellom 5 og 15 år gamle. Hestene var delt inn i tre ulike grupper.

Den første gruppen bestod av 16 politihester som stod på boks (4x4 meter), men hadde mulighet til å gå ut i en luftegård hver dag. Disse hestene ble trent tre til fire ganger i uka, og arbeidet for det italienske statspolitiet (Ladispoli). 

Den andre gruppen bestod av 16 hester som stod på boks (4x4 meter), men som ikke hadde tilgang til luftegård. Dette var også politihester under det italienske statspolitiet, men disse i Roma. De var på jobb i offentlige ordenstjenester, og ble brukt daglig dersom de ikke var på jobb. 

Den tredje gruppen på 15 hester fikk leve fritt i et naturområde i Abruzzo-regionen i Italia, omtrent 600 meter over havet. Drikkevann fantes i vannkar, og de spiste naturlig gress og høy. Hestene var ikke inngjerdet, og hadde ingen direkte kontakt med mennesker. På samme område levde også dyr som hjort, ulv og bjørn. 

Det er forsker Francesco Cerasoli og hans samarbeidspartnere fra Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise i Italia som står bak studien. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Flere stressfaktorer i naturen

I pressemeldingen står det at resultatene var uventede. Studien viste at hestene i det fri hadde vært mest stresset, og forskerne fant nesten dobbelt så mye kortisol i hårstråene deres som hos hestene i den første gruppen, som stod på boks med mulighet for å gå ut. Stressnivået hos hestene som kun stod på boks og var ute i tjeneste lå et sted mellom de to andre gruppene. 

Frykten for rovdyr, jakten på mat og vann og den sosiale dynamikken kan ha bidratt til et høyere nivå, men forskerne skriver også at hester som er mer aktive kan produsere mer av hormonet.

At gruppe nummer to hadde høyere nivå enn gruppe nummer en, skriver forskerne at kan komme av mangelen på luftegård, i kombinasjon med den offentlige tjenesten de utførte. 

– Vi så at kortisolnivået var høyere for den gruppen som levde i naturen enn de to gruppene som holdt til i stall og ble brukt til relativt krevende aktiviteter. Dette motsier oppfatningen om at dyr i det fri vil oppleve høyere velferd enn dyr sammen med mennesker. Med andre ord viser studien at menneskelig påførte stressfaktorer har mindre innvirkning enn de som finnes i naturen, sier Cerasoli i pressemeldingen.

I studien skriver forskerne imidlertid at tidligere forskning også har vist at det å ha hest på boks kan redusere muligheten til å uttrykke naturlig sosial atferd med påfølgende manglende respons til miljøet. 

– Denne studien avdekker hvordan god menneskelig forvaltning av hester, selv de som utsettes for arbeid og trening, kan gi lavere kortisolnivåer enn hester i naturen som lever under mer naturlige og mindre stressende forhold. Videre forskning er også nødvendig i denne forbindelse, står det avslutningsvis i studien. 

Tabell fra studien. Den viser kortisolnivået for de tre gruppene (fra venstre: på boks og i luftegård, kun på boks og i offentlig tjeneste, i det fri) i gjennomsnitt.

Kan være en måte å vurdere stress hos dyr

I studien begrunnes det hvorfor analyse av kortisolnivå var å foretrekke:

– Utfordringene med å overvåke hesteatferd ved hjelp av en visuell undersøkelse er kostnad, tid og arbeidsintensitet. Bruk av kortisol for å vurdere stress hos hest kan forenkle denne vurderingen merkbart, selv om moderne bruk av dyre- og ressursbaserte tiltak fortsatt er nødvendig for en helhetlig vurdering.

Daglig leder for Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise (IZSAM) påpeker at denne studien inkluderte et større antall dyr enn tidligere liknende internasjonal forskning:

– Funnene baner en interessant vei mot å forstå faktorene som bidrar til hestenes velvære. Og vi må fremheve hvordan denne teknikken, som også kan utvides til andre dyr, kan være et objektivt verktøy for å vurdere stress i arbeidet for dyrevelferd - et felt som har fått økende interesse de siste årene.

I studien poengteres det at det er ønskelig med ytterligere studier på dette området, da spesielt hva resultatene var en konsekvens av.

Dette er kun resultatene av én studie. Hest.no understreker at den ikke legger nok grunnlag til å trekke konklusjoner, i tillegg til at det er flere faktorer enn stress som utgjør hvor godt hesten har det. Hest.no ønsker likevel å trekke frem aktuell forskning. 

Du kan lese studien i sin helhet her.

Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng