– Vi er som en familie her oppe på stallen, sier hestemamma Eileen Hammerich. Foto: Privat
Aktuelt

– Mister vi ridebanen, mister vi rideskolen

Eileen Hammerich har en datter med ADHD og angst. Rideskolen hos Danielsen Hestesport har vært avgjørende for at hun skal ha det bra. Nå står rideskolen i fare for å måtte legge ned driften, fordi ridebanen har skapt kommunetrøbbel.

Henne gård på Kalandseidet i Bergen, der Bjarne Henne er grunneier, har hatt rideskoledrift i 17 år. Marianne Fossen står for daglig drift av stallen, som mens Elise Danielsen driver rideskolen.

For snart ti år siden oppgraderte de ridebanen med grus og gjerder. Det siste halvåret har de jobbet for å beholde ridebanen, men bare noen uker før sommerens leiruker skulle i gang, fikk de krav om at den måtte fjernes innen 1. juli. 

– Å legge ned ridebanen vil gjøre at de må avvikle driften, sier engasjert mor, Eileen Hammerich.

Datteren hennes tilbringer mye tid i stallen, og Hammerich mener det er et spesielt godt miljø der:

– Dette stedet har reddet henne, sier hun. 

Datteren til Hammerich tilbringer mye tid i stallen. Foto: Privat

Betaler dagbøter i avvente om at kommunen skal snu

Årsaken til at banen må fjernes er Austevollselva, som renner langs banen.

– Kommunen mener banen kan forurense elven, og krever at grusen byttes ut med jord. Nå er vi midt i rideleirukene, og vi håper at kommunen skal snu. Nærmere 90 barn skal tilbringe sommeren på leir her, sier Hammerich. 

Bergen kommune har innført tvangsmulkt. Plan- og bygningsetaten frykter at avrenning i form av hestemøkk fra grusbanen kan skade livet i elven. Per nå betaler stallen dagbøter hver dag.

– Det var nylig politikere på besøk, og vi som tilbringer mye tid her gir ikke opp håpet. Men det koster stallen dyrt, sier hestemammaen.

– Det er ingen som forstår hvorfor kommunen gjør dette, sier Hammerich. Foto: Privat

Mener det er urettferdig og totalt uforståelig

De ansatte ved rideskolen mener behandlingen er urettferdig og totalt uforståelig. Kommunen har gitt tillatelse til å bygge en bro over elven, og en grusvei på andre siden blir benyttet til ridning. 

– I tillegg beiter hestene her langs elven, og der plukker vi jo ikke møkk. Banen møkker vi tross alt hver dag, fortsetter Hammerich.

Det var Grønn etat som ga tillatelse til å bruke området som ridebane ut 2022, og stallen kunne deretter søke om forlengelse. Stallen visste ikke den gangen at de i tillegg måtte søke om å ha grus på banen, og et varsel om dette ble sendt i ettertid. Ny søknad fikk avslag.

– Mister vi ridebanen, mister vi rideskolen, sier Hammerich. 

Dette svarer Plan- og bygningsetaten

Ulf Sæterdal, avdelingsleder for Juss og tilsyn i Plan- og bygningsetaten, svarer følgende til Hest.no:

– Hva er årsaken til at ridebanen må fjernes?

– Saken har startet med en ulovlighetsoppfølgning da det er lagt til grunn at det er utført tiltak som mangler søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven.

– Hvilke alternativer har dere gitt stallen i denne situasjonen?

– Det er mulig å rette opp i ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven ved å søke i ettertid, og slik søknad er sendt i denne saken. Det er gitt avslag 12.11.21. Avslaget er begrunnet utfra kommuneplanens arealdel, og bestemmelsene om plankrav, byggegrense langs vassdrag, og arealformål. Avslaget ble ikke påklaget, men vedtaket er i ettertid bedt omgjort. Begjæring om omgjøring er avslått i mai i år. Det er gitt en grundig vurdering om hvorfor søknaden er avslått i vedtak av 12.11.21 som vedlegges.

– Noe av bakgrunnen for at tiltaket ikke er godkjent er uttalelser fra Etat for landbruk, og Bymiljøetaten. Dette gjelder bruk av arealene som omsøkt og nærheten til vassdraget. Dersom tiltakshaver skal ha mulighet til å få godkjent tiltakene, må dette blant annet være knyttet til justering av tiltakene i forhold til hva som er nevnt i uttalelsen fra Etat for landbruk, og Bymiljøetaten. Når det gjelder fristene som løper i saken forutsetter vi at tiltakshaver sender inn en begrunnet søknad om fristutsettelse dersom han mener det er behov for det.

– Hvorfor har dette dukket opp etter at ridebanen har vært som den er i nesten ti år?

– Forholdet ble fulgt opp etter at Plan- og bygningsetaten ble oppmerksom på det.

– Har dere ytterligere kommentarer til saken? 

– Saken er vurdert grundig etter gjeldende lovverk og de interesser og hensyn kommuneplanen skal ivareta, og vi har forståelse for at tiltakshaver opplever saken som vanskelig.

Det er opprettet en Spleis for å hjelpe rideskolen.

Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng