På det digitale stevnet var det ikke påmeldt mer enn én eller to hester av hver rase. Denne bredden ser man også på internasjonalt nivå. Foto: Elise Skaug Kjøndal
Working Equitation

– Selv i VM ser man at veldig mange ulike raser er representert

Har du fått med deg working equitation? Grenen har skutt fart i utlandet, og i år skjer det spennende ting i Norge også. Susanne Giske forteller at man ikke må være redd for å prøve med sin hest, uansett hvilken gren man opprinnelig tilhører.

Susanne Giske, styreleder i Working Equitation Norge, forteller at de rundt årsskiftet gjennomførte et digitalt stevne i grenen som forkortes WE. 

Foreningen ble stiftet i 2016 og har to aktive klubber; «Working Equitation Vestfold og Telemark» og «Working Equitation Viken og Oslo». 

– Det er en del som skjer fremover, og vi har som mål for året at begge klubbene skal arrangere minst ett fysisk og ett digitalt stevne i løpet av året. Sistnevnte er for å få med folk fra flere steder i landet, sier hun. 

– Det skulle være så gjennomførbart som mulig

Det digitale stevnet ble løst ved at en banebygger laget en skisse for banen, med enkelt hindermateriell de fleste har liggende.

– Det skulle være så gjennomførbart som mulig, og det var ikke krav om at man måtte ri alle de tre delprøvene samme dag. Men selve rittet skulle ikke klippes til, og det skulle filmes fra et angitt sted på banen, forteller Giske. 

Flere land i Sør-Europa som gikk sammen om å organisere WE som en konkurranseform. Utgangspunktet var arbeid på gårdene, som også inkluderte kvegarbeid.

WE skal være givende og motiverende for både hest og rytter. Harmoni vektlegges som et viktig element. Foto: Elise Skaug Kjøndal

På lavere nivå i Norge, er tre elementer med - dressur, teknikk og en fartsprøve. På internasjonalt nivå er også den fjerde delprøven med kveg inkludert. Dressurprøven likner et vanlig dressurprogram, men i de høyere klassene skal man ri med én hånd. Det er felles for alle prøvene.

I teknikkprøven skal man gjennom ulike hinder, og får poeng for utført øvelse. I høyere klasser er det krav om hvilke gangarter man skal gjennomføre med. Fartsprøven er kanskje litt selvforklarende, for der skal man gjennom banen på kortest mulig tid. Slår man ned noe eller kommer borti, får man tilleggstid.

Protokollene på stevnet ble skrevet av en svensk dommer, men snart har vi ferdigutdannede dommere i Norge. I fjor sommer startet 17 stykker på det digitale dommerkurset. 

– Vi ønsket geografisk spredning rundt om i Norge, og de som tar utdannelsen representerer deler av landet sør for Trondheim. Så håper vi å få med noen fra nordligere områder etter hvert. 

I 2004 ble den internasjonale foreningen World Association for Working Equitation (WAWE) dannet. Foto: Elise Skaug Kjøndal

Blitt en stor gren i Europa

WE er blitt spesielt stort i Sverige, der grenen er tatt opp som gren av det svenske rytterforbundet. Men også i Tyskland, Italia, Nederland, Polen, Tsjekkia og Danmark er grenen langt større enn i Norge. 

– Jeg har jo vært med i styret i mange år, og ser at stadig flere dressurtrenere har meldt sin interesse. Det er en gren som har en oppadgående kurve, og som øker i omfang både i Europa og i resten av verden, sier Giske.

Dette kommer muligens av at det er en gren som favner mange. Under den digitale konkurransen på nyåret, var det nesten ikke påmeldt mer enn én hest av hver rase. 

– Selv i VM ser man at veldig mange ulike raser er representert. Grenen egner seg for alle mulige typer ryttere, og det synes vi er veldig flott.

Giske er opptatt av å formidle at en av foreningens viktigste visjoner er å være inkluderende. Foto: Elise Skaug Kjøndal

En annen grunn til at grenen er inkluderende, er at utstyrsreglementet har andre krav. Du er velkommen selv om du vil konkurrere uten nesereim og bitt.

– Vi har prøvd å lage et reglement som tillater mye uten at det går på bekostning av dyrevelferden. Slik vil vi få med flest mulig, og vise at vi henger med i utviklingen, sier Giske. 

Bruk det du har tilgjengelig

– Vi er avhengig av at folk er med og ønsker å delta på ting som blir arrangert, men også at noen hjelper til med å arrangere. All hjelp er velkommen, og man trenger ikke ha erfaring med grenen, sier Giske.

Hun utdyper at hjelpen kan være i form av organisering av stevner, å stille som funksjonær, promotere i sosiale medier eller på andre måter spre ordet. 10. til 12. juni skal de ha en trening i Sandefjord, men denne er allerede full.

– Vi arrangerer fysiske åpne treninger der man kan få veiledning på de ulike hindrene. Vi har også forsøkt på en online gjennomgang, for mange kvier seg for å prøve ut grenen etter bare å ha sett og lest på nettet.

Giske har selv reist litt rundt og veiledning om hvordan hindrene fungerer. Det er mye man kan lage selv med det man har tilgjengelig. To hinderstøtter kan bli en tauport, og både bøtter, kjegler eller steiner kan fungere som elementer i hinderet med to tønner. 

– Uansett om man driver med sprang, dressur, tur, islandshest eller noe helt annet, kan man også holde på med WE. Det er jo dressuren som er fundamentet, og så er det i tillegg fin miljøtrening, avslutter Giske. 

Bare kreativiteten stopper deg dersom du vil prøve WE. Bruk det du har tilgjengelig! Det er inspirasjon å finne på foreningens Facebookside. Foto: Elise Skaug Kjøndal

Du kan lese mer på Working Equitation Norge sin hjemmeside og Facebookside.

Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng