På NMBU Veterinærhøgskolen benytter de seg av digital halthetsdiagnostikk. Sensorer, som festes til beina, hodet, manken og krysset til hesten, måler forskjellen på høyre og venstre side når hesten beveger seg. TGN-foto/KK
Fagstoff

– Ser det vi ikke klarer å fange opp med det blotte øyet

ÅS: Halthetsutredninger baserer seg tradisjonelt på en subjektiv vurdering av om hesten viser halthet. Ofte stadfestes dette ved hjelp av bøyeprøver, men nå er objektive målinger på full fart inn i markedet for å gjøre jobben enklere.

– I en studie av hesteveterinærer med simulerte bakbeinshaltheter måtte det i snitt være 25 prosent forskjell i bevegelsen før deltagerne kunne si med sikkert at hesten beveget seg ujevnt og hvilket bein som var halt. Om vi ser for oss at hestens bakpart går «opp og ned» med ti centimeter i løpet av et travsteg, så måtte det ifølge studien være en asymmetri (forskjell mellom venstre og høyre side) på minst 2,5 centimeter før dette ble oppfattet visuelt som en asymmetrisk bevegelse. Når det er sagt, så er mennesker gode på å gjenkjenne mønstre. Bare tenk hvordan man kan oppdage noen man kjenner på lang avstand. Selv om man ikke ser detaljene i ansiktet, så kjenner man igjen personens måte å gå og oppføre seg på, sier Anne Selvén Kallerud som jobber på NMBU Veterinærhøgskolen på Ås og har doktorgrad innen bevegelsesasymmetri og halthet hos travhester.

– Litt det samme kan man si skjer når man ser en hest som ikke beveger seg jevnt, men det kan være vanskelig å si sikkert akkurat hva den gjør eller hvilket bein den halter på. Dette gjelder spesielt lavgradige bakbeinshaltheter, hvor studier har vist at selv erfarne veterinærer ikke alltid klarer å gjenkjenne hvilket som er det halte beinet. Objektive målinger, som klarer å fange opp med det vi ikke ser med det blotte øyet, er derfor et godt hjelpemiddel i halthetsundersøkelser. Målingene gir oss informasjon om hvor asymmetrisk (forskjell mellom venstre og høyre side) hesten beveger seg og om hvilke(t) bein som er involvert. Det siste er kanskje mest nyttig, for da kan man få en bekreftelse på at du er på rett bein, legger hun til.

Målingene som gjøres overføres direkte til en håndholdt tablet. Via algoritmer i en medfølgende programvare får veterinær Anne Selvén Kallerud et bilde av hvilke avvik hesten har i sitt bevegelsesmønster. TGN-foto/KK

Ikke alle er halte

– Selv om vi vet at halte hester beveger seg asymmetrisk, er det ikke nødvendigvis slik at alle asymmetriske hester er halte. Halthet er som oftest smerteutløst avlastning og asymmetrien må være over en viss terskel for at den er klinisk relevant, understreker Kallerud.

– Hvor går grensen på hva som er klinisk relevant?

– Vi vet for lite om hvor store asymmetrier som er «normalt» og om hvordan vi skiller på «normal» asymmetri og asymmetri som følge av ortopedisk smerte uten å foreta en full halthetsutredning. Det er et spørsmål som «alle» vil ha svar på, inkludert veterinærer. Alle utslag må følges opp av en halthetsutredning for å sikkert kunne si noe om den kliniske relevansen. Samtidig kan vi se på hvordan målingen ser ut for å si noe om sannsynligheten for at hesten har et reelt problem. Smertebetingende haltheter vil typisk føre til at hesten avlaster det halte beinet i tilnærmet alle steg, og målingen vil se «jevn» ut og ha lave standardavvik (lite variasjon i hvordan hesten beveger seg). Store utslag på målinger vil også oppfattes visuelt som en halthet.

Ira BR ble kjørt på tredemølle med sensorer da vi var på besøk på NMBU Veterinærhøgskolen, der også studentene får opplæring i bruk av utstyret. TGN-foto/KK

Fulgte 100 åringer

– Kan en kusk kjenne mer enn hun eller han ser?

– Det vet jeg ikke, men jeg kan tenke meg at en god kusk får med seg veldig mye. I denne sammenhengen blir spørsmålet om hesten gir uttrykk for halthet på samme måte slik at man kan «kjenne igjen» en halthet ved hjelp av hva man føler som kusk. Mitt inntrykk er at det ofte kan være vanskelig å skille på halthet/ smerte og adferd/egenheter hos hesten.

– Men vi vet at mange hester for eksempel setter det halte bakbeinet innunder kroppen, og det gir seg utslag i at hesten går skjevt, fortsetter Kallerud. Over en periode på tre år fulgte hun over 100 varmblodsåringer i et samarbeidsprosjekt mellom NMBU og Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) der målet var å få et bedre bilde av forekomsten av asymmetri og utviklingen av denne over tid og med trening.

For å kartlegge bevegelsene hos disse hestene benyttet hun seg av den nye teknologien med kroppsmonterte sensor som måler forskjellen i bevegelsen til hesten mellom høyre og venstre side.

Stor andel asymmerti

– Hvordan var resultatene?

– Vi så at det var asymmetriske bevegelsesmønster hos over 90 prosent ved første måling som åringer. Det betyr ikke at jeg tror at de starter i trening som halte, understreker hun, og fortsetter:

– Det er unge og uerfarne hester som ofte kastet på hodet og skjente både til høyre og venstre. Dermed ble vår evne til å bruke målingene til å si noe om hestens helse «svekket». Akkurat slik som det er vanskelig å subjektivt vurdere en hest for halthet når den ikke traver relativt rett og jevnt framover. Etter hvert som hestene ble eldre så vi mer «manifeste» og tydelige avlastningsmønster hos hestene. Her er sannsynligheten for at hesten aktivt avlaster ett eller flere bein stor, men igjen så er man nødt til å gjøre en klinisk halthetsvurdering for å sikkert si noe om hesten.

– Målingene styrkes betydelig om man har mange målinger fra samme hest over tid, slik at man vet hvordan den normalt ser ut på måling. Dermed vil en endring i målingen kunne plukke opp et problem før hesten blir tydelig halt, legger hun til.

Et eksempel på resultatet av en måling. Avvik registreres i millimeter. På skjemaet til venstre har hesten avvik på spesielt venstre bak. Etter en leddbedøvelse av venstre bakkne (oversikten til høyre) ble hesten mye bedre. TGN-foto/KK

Mye leddbehandling

– Hva kom dere fram til?

– Dessverre var det for mange hester som falt fra (flyttet til en annen trener eller hjem til eier) underveis, i tillegg til at alle hestene (bortsett fra én) av de som var med hele studieperioden ble behandlet i ett eller flere ledd i mellom målingene. Vi skulle også ideelt sett ha målt dem hyppigere enn hver tredje måned, men det var praktisk vanskelig. Det gjorde at det er vanskelig å analysere asymmetriene over tid. På de eldre hestene (2- og 3-åringer) så vi generelt tydeligere/større asymmetrier, og det sett sammen med at de fleste hestene ble leddbehandlet i perioden gjør at det er nærliggende å tenke seg at asymmetriene er halthetsrelaterte. Men her har vi ikke god nok data til å trekke sikre konklusjoner, og de analysene vi kan gjøre er ikke ferdige.

– Verdt å ta med seg fra studiet var at så mye som 20 prosent skiftet asymmetrimønster når de ble mønstret for hånd sammenlignet med når de ble kjørt i vogn. Det illustrerer hvor verdifullt det kan være å studere travhester under kjøring, påpeker Kallerud.

– Hva avdekket dere mest av?

– Vi så mye bakbeinshalthet, men om det er primært eller sekundert, vet jeg ikke. Samtidig var de fleste leddbehandlingene i frambeina, noe som kan ha påvirket tallene våre. Det må samles inn mer informasjon før det kan konkluderes.

Velutviklet system

På NMBU Veterinærhøgskolen foretar de målinger når hesten løper på tredemølle.

– Mange travhester blir først urene i travet når de kommer opp i høyt tempo. På en tredemølle kan du følge aksjonen til hesten tett opp i høy fart. Derfor er det en fordel, sier Kallerud.

– Hvor velutviklet er denne teknologien?

– Det startet med prosjekter på 80- og 90-tallet i særlig Sverige og Frankrike, før et universitet i USA tok det mer ut i praksis. Siden er det kommet flere tilbydere på markedet og teknologien er velutviklet. I Norge er den i bruk både på for eksempel Bjerke dyrehospital, men også klinikken på Bergen travpark og flere andre har tilgang til objektiv asymmetrimåling.

«Lameness Locator» var første ute. Det var dette måleapparatet som Kallerud benyttet i sitt doktorgradsarbeid. I dag benytter Veterinærhøgskolen seg også av «EquiMoves» som i hovedsak er utviklet ved Utrecht universitet i Nederland. Dette systemet har flere sensorer på kroppen til hesten.

– Det gjør at vi får ut en del ekstrainformasjon om steglengde og hvor lenge hver hov er i bakken. Disse ekstra opplysningene tror jeg kan gi oss mer info etter hvert som vi får sett på det hos en større andel hester.

Skoing vs bevegelse

– Kan du utdype det?

– Vi vet fra studier at hester med indusert (altså påført) halthet av en viss grad har det halte benet lenger i bakken for å fordele vekten over en lenger tidsperiode. Det blir mindre maksbelastning og dermed mindre smerte når det vonde benet er lenger tid på bakken. Dette er ekstremt avhengig av andre faktorer, særlig hestens tempo. Derfor er det ikke like mye brukt fordi det ikke er et like sikkert parameter som den vertikale forflytningen. Det er det som måles på alle systemer i dag, altså den vanlige «asymmetrimålingen» eller «opp- og-ned» bevegelsen til hesten om du vil. Det er også noe av kritikken mot spesielt «Lameness Locator» fordi den måler kun én ting og ikke får med seg mer av hestens måte å bevege seg, som en veterinær vil se på. Jeg mener at det kan være veldig interessant å se på hvordan for eksempel skoing påvirker hestens bevegelsesmønster, og det kan vi jo delvis måle med disse ekstra målingene. Så kanskje det kan brukes ikke bare for halthet, undrer Anne Selvén Kallerud.

Mer forskning

– Et annet verktøy som er på markedet er kamerabaserte målinger. Det går ut på at det festes markører som fungerer som reflekser på hesten som fanges opp via kameraer med infrarødt lys. Et slikt system gir oss en frihet til å måle nøyaktig det vi ønsker. Vi kan for eksempel sette markører slik at vi måler aktiviteten i hestens rygg eller en spesifikk leddvinkel før og etter en intervensjon, for eksempel før og etter en behandling, forteller Kallerud.

NMBU Veterinærhøgskolen har investert i et slikt utstyr som skal installeres i løpet av våren, eller senest i løpet av 2022.

– Hos oss vil kameraene i første omgang bli montert i taket på ridehuset. Det vil si at vi kan sette markører på hesten og foreta målinger nesten hvor som helst i ridehuset. Det er infrarøde kameraer som plukker opp markørene fra flere vinkler, og vil kunne gi et 3D-bilde av hvordan hesten beveger seg. Vi vil også kunne bruke dette til å studere mer nøyaktig hvordan hester beveger seg og bruke det til studentundervisning og mer forskning. På sikt håper jeg at vi også kan måle travhester med dette, enten på tredemølle eller i banen. Men det vil kreve en del planlegging, her mangler vi fleksibiliteten til de andre systemene med kroppsmonterte sensorer, som baserer seg på at det skal være enkelt å bruke hvor som helst, sier Kallerud.

Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng