Teori er viktig, men med unghest trengs erfaring i praksis. Her er Rikke Smedshammer og Hedda Louise Arntzen sammen med Miss Grey. Foto: Norsk Hestesenter
Utdanning

– Teori er viktig, men å få denne muligheten i praksis er en givende erfaring

Alle som har hatt et unghestprosjekt, vet at det kan være ganske krevende. Det vil ridelærerstudentene få erfare når de nå skal i gang med innridning av hester i unghestfaget.

De tre unghestene Miss Grey, Lord Blue Rock og Grace Flower er på plass på Starum. Der skal de tilbringe de neste fem ukene, for at ridelærerstudentene på trinn to skal lære seg å ri inn unghest.

Hanne Dahl Lien er unghestansvarlig ved Norsk Hestesenter. Hun kan fortelle mer om faget, og hva studentene skal sitte igjen med til slutt.

Tydelig, trygg og tålmodig

Til unghestfaget ser hestesenteret etter unghester til introduksjon av innridning. Hver hest håndteres av to studenter. I tillegg til praksisen med hestene, inneholder faget forberedelser, evaluering, teori og en prøve.

Sol-Emilie Lorentzen er klar for å bli kjent med Lord Blue Rock. Foto: Norsk Hestesenter

– Selve uttaket gjøres på bakgrunn av antall studenter, deres erfaring med unghester og generelle rideferdigheter. Jeg velger ut unghester jeg mener matcher dem på en god måte, slik at ubyttet blir bra for både hester og studenter, sier Lien. 

– Hva er spesielt viktig å tenke på når man skal jobbe med unghest?

– Det er viktig å ha kunnskap om hestens naturlige adferd, slik at man til enhver tid kan lese og forstå hesten. Så må man være trygg, tydelig og tålmodig, rose riktig adferd og avbryte uønsket adferd. All håndtering bør være gjenkjennbar og mulig å relatere til noe trygt for hest og menneske, og som rytter bør man være balansert og smidig i sin sits, i tillegg til å være uredd og løsningsorientert, sier Lien. 

Ikke minst skal alt arbeidet være lystbetont for hestene, og de skal føle mestring. Med andre ord tilegnes studentene et seriøst ansvar.

– De største utfordringene for studentene er i starten å kommunisere med hesten og med hverandre. De er vant til hester som forstår våre tegn og kommandoer, og blir usikre og frustrerte når hestene ikke gjør det de ønsker, fortsetter Lien.

Dersom hestene også blir frustrerte, er det avgjørende at studentene klarer å gjøre gode handlinger basert på hestens instinkter og adferd. 

– Det er disse situasjonene de lærer veldig mye av, hvordan snu fra å ikke forstå hverandre, til et godt samarbeid mellom hest og menneske. 

Hun utdyper at flere av disse utfordringene pleier å løse seg i løpet av den første uka. Alle studentene viser stor utvikling i løpet av perioden, og de lærer mye om både seg selv og hesten.

Økt forståelse for hesten i sin helhet

Målet er å gi studentene kompetanse og ferdigheter til å ri inn unghester. Hestene trenes fire dager i uken, og har tre dager fri. Erfaringsmessig trenger unghestene tid til å hvile og ta innover seg inntrykkene.

Den første uken bruker studentene tid på håndtering, leietrening og tilvenning av utstyr og ridehus. Dette er uavhengig av hestens utgangspunkt. Deretter er neste steg longering, å henge over hestene, og deretter sitte på dem. 

– I ridningen begynner vi på line i storvolten, deretter med leier på firkantsporet i skritt og trav, før vi slipper de alene. Målet er alle tre gangartene i forskjellige ridehus. Grunnet den korte perioden hestene er her rekker vi dessverre ikke å ri de utendørs.

Alva Ljosdal fullførte trinn tre av utdannelsen i fjor. Hun sier følgende om faget:

– Det var veldig lærerikt og interessant. Det gir en økt forståelse for hestens oppførsel og treningen i sin helhet når man får følge en hest gjennom innridningen. Teori er viktig, men å få denne muligheten i praksis er en givende erfaring.

Cilla Gavell og Aurora Louise Høvik Jenssen sammen med Grace Flower. Foto: Norsk Hestesenter

Dette sier fagplanen om læringsutbytte

Kunnskaper

Studentene

  • har kunnskaper om unghesters (0-4 år) utvikling og grunnutdanning 
  • har kunnskaper om innridning og løshopping  
  • kan vurdere eget arbeid med utdanning og innridning av unghest 

Ferdigheter

Studentene

  • kan gjøre rede for og kan selv gjennomføre de grunnleggende momentene i saltemming og innridning av unghest 
  • kan med utgangspunkt i relevant teori gjøre rede for valg og bruk av aktuelle metoder i trening av unghest 
  • kan gjøre rede for og kan selv håndtere og ri en unghest på en sikker måte for hest og rytter 
  • kan gjøre rede for forberedelse av unghester for visning og kan selv gjennomføre de ulike momentene som inngår i unghestbedømningen med hensyn til framtidas holdbarhet og prestasjon 
  • kan reflektere over sitt arbeid med trening og utdanning av unghester og justere dette under veiledning

Generell kompetanse

Studentene

  • kan i samarbeid med andre innen bransjen planlegge og gjennomføre enkelttiltak og prosjekter som kan bidra til kunnskapsutvikling og forbedret praksis innen feltet unghest 
  • kan utveksle synspunkter med andre med erfaring fra arbeid med unghest med sikte på å utvikle god og forbedret praksis 
Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng