Møter du en hesteekvipasje i trafikken? Senk farten rolig og kjør forbi i maks 25 km/t og med minimum to meters avstand. Øk farten forsiktig når du er forbi. Foto: Norsk Hestesenter
Aktuelt

20 hester lettere skadet, 8 hardt skadet og 5 mistet livet

Statistikk på ulykker og nestenulykker fra nettsiden hesteulykker.no er hentet ut for 2020 og 2021, og dette gir oss et bilde av utfordringene rundt det å ferdes med hest i trafikken: – Det er sterke tall i seg selv, men når man leser beskrivelsene mange gir av hendelsene blir det ekstra tydelig at mange av ulykkene kunne vært unngått, og det gjør det ekstra fortvilende, sier Frøydis Barstad.

Prosjektet Hest i trafikken har jobbet mye med kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid rundt tematikken hest i trafikken, og høsten 2020 lanserte prosjektet nettsiden hesteulykker.no. Denne ble opprettet for å forhåpentligvis kunne bidra med mer utfyllende statistikk på ulykker og nestenulykker med hest i trafikken, da det finnes svært lite statistikk på området. Rapportene for 2020 og 2021 er oversendt Vegdirektoratet.

Bekrefter mørketallene

Det har kommet inn totalt 184 relevante registreringer i løpet av 2020 og 2021. Av disse er 87 hendelser registrert som nestenulykker, mens 34 er registrert som ulykker. Registreringene er fra hele landet, og både ridende, kjørende og leiende ekvipasjer er representert.

Se oppsummering av statistikken.

– Det er vanskelig å si hvor stor andel dette utgjør av det faktiske antallet hendelser, men med tanke på at hesteulykker.no er promotert i noe begrenset omfang, er det sannsynlig at mange antageligvis ikke kjenner til nettsiden enda. Så selv om vi har fått inn mange registreringer, skjer det trolig veldig mange flere hendelser enn det som er registrert på nettsiden, forteller Frøydis Barstad, Norsk Hestesenter sin representant i prosjektgruppa for Hest i trafikken.

– Bildet som denne statistikken danner underbygger den erfaringen og dataene vi har fra før, nemlig at det er store mørketall på ulykker og nestenulykker med hest i trafikken.

”Leide hest på et smalt parti langs veien da en bil kommer kjørende bakfra. Varebilen valgte å ikke vente til vi kom fram til et bredere punkt ved veien og valgte å kjøre forbi. Ved passering er bilen borti hesten og sidespeilet på bilen blir bøyd inn. Det gikk fint med hesten, veldig trygg i trafikken. En hendelse som kunne endt mye verre. Bilen kjørte videre.” (Hendelsen er registrert som nestenulykke.)

I tillegg til tallenes tale har de som registrerer også muligheten til å legge inn fritekst, og mange beskriver her hendelsen. Det gir en bedre forståelse av hvordan og hvorfor situasjoner oppstår, og er nyttig i arbeidet for å kunne ferdes tryggere med hest i trafikken.

Fem døde hester

Av de 34 hendelsene som er oppgitt som ulykker, rapporterer 20 at hestene ble lettere skadet, og 8 at hesten ble hardt skadet. 5 hester døde eller ble avlivet som følge av ulykken. I 24 av hendelsene rapporteres det om lettere personskader og i 10 tilfeller ble rytter/kusk hardt skadet.

– Det er sterke tall i seg selv, men når man leser beskrivelsene mange gir av hendelsene blir det ekstra tydelig at mange av ulykkene kunne vært unngått, og det gjør det ekstra fortvilende, sier Frøydis.    

”Bil bremset ikke nok ned, slik at hesten kom borti bilen, den ble skremt og kastet rytter i grøfta. Bilfører reiste raskt fra stedet og oppga ikke personalia. Saken er politianmeldt.” (Hendelsen er registrert som ulykke.)

Beskrivelsene viser at svært mange av hendelsene skyldes at andre trafikanter ikke vet hvordan de skal forholde seg når de møter en hesteekvipasje i trafikken.

– Det er for eksempel gjentagende beskrivelser av for høy fart og passeringer for tett på. Det er tydelig at mange ikke tenker på at en hest er et stort dyr med instinkter, selv om hesten er i følge med et menneske, og det viser hvor viktig det er at dette i større grad blir en del av forskjellig type kjøreopplæring, forklarer Frøydis.

– Det koster ikke mange sekundene ekstra å bremse rolig ned og passere sakte forbi med god avstand, slik de fleste gjør hvis det er en elg i veikanten, derfor oppfordrer vi til å "tenke elg" når man møter en hest. 

”Bil kom over bakketopp på feil side av veien, sjåføren snakket i tlf og så ned. Hadde ikke hesten hoppa ut på åkeren hadde bilen truffet oss. Sjåføren kjørte videre i full fart...” (Hendelsen er registrert som nestenulykke.)

Skremme med vilje

Frøydis forteller at det også er flere rapporterte hendelser hvor det virker til at andre trafikanter har en intensjon om å skremme med vilje.

– Det er blant annet beskrivelser av ungdommer i bil som klapser hesten på bakparten når de kjører forbi, av biler som ruser og gir full gass når de kommer opp på siden av hesten, eller legger seg tett inntil og tuter. I tillegg har du tilfeller hvor fører av andre kjøretøy er uoppmerksomme, for eksempel ved mobilbruk. De er ikke bare farlige for hesteekvipasjer, de er farlige for alle, legger Frøydis til.

”Kjørte rolig med hest og vogn på en gruslandevei da en gruppe på 10-15 syklister kom forbi i full fart. De syklet flere (3-4) i bredden og de nærmeste var så nært som under én meter fra hesten min idet de passerte. I tillegg var det flere av dem som hoiet og lagde høye vrinskelyder, samt en i front filmet oss og sykkelgruppe. Potensielt en svært farlig situasjon.” (Hendelsen er registrert som nestenulykke.)

Hesteekvipasjer har også et ansvar

– Godt samspill i trafikken er avgjørende for at det skal være trygt å ferdes der - for alle trafikanter. Så selv om denne statistikken i stor grad peker på mangel av kunnskap om hest hos andre trafikanter som den største utfordringen, vet vi av erfaring at det også skjer hendelser som følge av at rytter eller kusk for eksempel ikke har kunnskap eller erfaring nok, eller ikke er oppmerksomme på trafikkbildet. Det er derfor viktig for oss å påpeke at hesteekvipasjene naturligvis også har et ansvar på lik linje med andre trafikanter. Trygg ferdsel med hest i trafikken forutsetter at man som hestefører kan trafikkreglene og opptrer med aktsomhet, det betyr blant annet at man sørger for at man er synlig, har utstyret i orden og tar hensyn til andre, avslutter Frøydis.  

Les mer om ferdsel med hest i trafikken på www.hestitrafikken.no - der finner du også et undervisningsopplegg som kan brukes for å lære mer om emnet, enten det er i kjøreopplæring, i rideklubben eller hvor som helst ellers.  

Prosjektet Hest i trafikken ble initiert av Trøndelag Hesteeierforening/Norsk Hesteeierforening, og ble formelt startet opp høsten 2019. En rekke aktører innen trafikk og hest ble med på laget, og i selve prosjektgruppa har bestått av representanter fra Norsk Hesteeierforening, Norsk Hestesenter, Det Norske Travselskap, Hest360, Trygg Trafikk og NAF.

Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng