Emilie Charlotte Lobowitz er leder i Hest og Helse. Hun er utdannet ergoterapeut og opptatt av mulighetene som ligger i hesteassisterte aktiviteter. Foto: Anette Isaksen
Hest i terapi

– Flere forskjellige terapeuter føler de får god hjelp av hesten

Det er 50 år siden organisasjonen Hest og Helse ble etablert. Interessen for hestens helsefremmende effekt med tanke på både behandling, mestring, livskvalitet og rehabilitering er stigende.

I et halvt århundre har organisasjonen Hest og Helse holdt det gående. Medlemstallet er stigende. I skrivende stund er det 226 medlemmer. 93 er organisasjons-/bedrifts-medlemmer, mens resten er personlige medlemmer.

– I fjor var medlemstallet 211, så det er god framdrift i organisasjonen. Det er gledelig i et jubileumsår! Anette Isaksen, som har erfaring fra både Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Hestesenter (NHS), er ansatt som organisasjonskoordinator. I tillegg er Margrete Dysjaland, som ble valgt inn i DNT-styret i år, et aktivt medlem og vara til styret hos oss. Hun er veldig opptatt av å knytte hestens rolle i folkehelsen mot travsporten og er sentral i arbeidet mot politikerne, sier Emilie Charlotte Libowitz, nyvalgt styreleder.

Hun har hele åtte år bak seg i styret, er utdannet ergoterapeut med videreutdanning i ergoterapi og allmennhelse, med fokus på hesteassisterte intervensjoner.

Fakta: Hesteassisterte intervensjoner

  • Hesteassisterte aktiviteter – folkehelse, aktivitet og frisk luft. (Det er ikke krav om sertifisert personell)
  • Hesteassistert pedagogikk – personell bør være utdannet innen helse, sosial eller pedagogikk
  • Hesteassistert terapi – psykoterapi gjennom offentlig godkjent lege, psykolog eller spesialsykepleier, gjerne med en hestefagutdannet i tillegg
  • Ridefysioterapi – skal utføres av godkjente fysioterapeuter.
Erling Stordahl kjempet for funksjonshemmedes rettigheter på 60-tallet. Han etablerte foreningen Hest og Helse med militærhester som var igjen etter at kavaleriet opphørte. Foto: Riksarkivet

Fra kring til helse

– Hvordan oppstod organisasjonen Hest og Helse?

– Det skjedde faktisk i forbindelse med at kavaleriet opphørte. Det var mange militær-hester igjen på Starum og de måtte jo brukes til noe! Erling Stordahl, som selv var blind, var en stor ildsjel for alt det som hesten kunne bidra med i terapi. Han etablerte Hest og Helse i 1971 sammen med den anerkjente idrettslegen Birger Tvedt. Formålet var «å fremme bruk av hest i helsesammenheng», så det har ikke forandret seg selv om vi er blitt mer opptatt av hvordan hesten omtales. Vi prøver å unngå formuleringer som «bruk av hesten», for hesten er en venn, terapeut og kollega. Derav kommer også ordet hesteassisterte tilbud eller intervensjoner. Hesten bidrar i arbeidet, den brukes ikke, understreker Libowitz.

Bredere tilbud

– Erling Stordahl er også gründeren av Beitostølen Helsesportsenter. Etter hvert ble også det hovedsetet til foreningen. Det er mange som tror at Hest og Helse er underlagt Norsk Hestesenter (NHS) på Starum. Slik er det ikke! Foreningen er en av stifterne til NHS, påpeker Libowitz.

– Forståelse for bruk av hest i helsefremmende arbeid, er den blitt større?

– Ja, for det er flere som driver organisert virksomhet med hesteassisterte tilbud i dag enn for bare ti år siden. Tidligere var det for det meste rideskoler og privatstaller. I dag er det flere forskjellige terapeuter som føler de får god hjelp av hesten. Det meste kjente er Stallen på Gaustad i Oslo, som jobber direkte mot unge rusavhengige. Det er også flere privatpraktiserende psykologer som har fått øynene opp for hesten. I Moelv er det en psykolog og lege som er i ferd med å etablere et behandlingssted med hesteassistert terapi.

Mer forskning

– I samarbeid med NMBU tilbyr Hest og Helse kurs i hesteassisterte intervensjoner. Det er etterutdanning for helsepersonell, pedagoger og andre yrkesgrupper som ønsker å benytte hester i helsefremmende arbeid, legger hun til.

– Hvordan er det med dokumentasjon og forskning?

– Det er forsket mye på ridefysioterapi og det forskningsarbeidet må fram, der er det en jobb å gjøre! Stallen på Gaustad er et direkte resultat av forskningsarbeid knyttet til behandling av rusavhengige og pasienter med psykiske lidelser, men fortsatt er det mye som ikke godt nok vitenskapelig dokumenterer når det kommer til effekten av hesteassisterte helsetilbud.

– Vi hjelper medlemmer med å søke midler til prosjekter, blant annet gjennom DAM- stiftelsen (forvalter noe av overskuddet til Norsk Tipping, red anm). Så langt i år har vi fått innvilget nesten 1,2 millioner kroner på vegne av medlemmer.

Interessen for hesteassistert terapi vokser, og Stall Gaustad holder jevnlig kurs. Her fra et kurs tidligere i fjor sommer. Foto: Privat
Kaldblodshesten Bakkmo Pål. Foto: Jeanette Lysell

Korona-prosjekter

– Hva slags prosjekter er det snakk om?

– Fem av prosjektene er rettet mot eldre og demente som har vært sosialt isolerte som følge av korona-restriksjoner i eget hjem eller på aldershjem. De har fått komme ut på staller der de har fått være med på forskjellige aktiviteter med hest. Det er også et prosjektet som går direkte mot ungdom og unge voksne som har fått innvilget midler.

– Ellers har vi god dialog med Stiftelsen Hästforskning som finansierer hesteforskning i Sverige og Norge, legger Libowitz til.

I 2021 ble det bevilget midler fra stiftelsen hvor det undersøkes hvordan hesteassistert terapi kan bidra til behandling av mennesker med emosjonelt ustabil personlighet som selvskading, selvmordstendenser eller rusproblematikk.

Kaldblodshesten Bakkmo Pål er en viktig terapeut på Bilitt Gård, som er et av medlemmene i Hest og Helse. Jeanette Lysell, som har lang erfaring med hesteassistert terapi, forteller:

– Når man er autentisk og tør å kjenne på sårbarhet, opplever vi veldig ofte at hestene søker kontakt. Pål er en veldig sensitiv hest som responderer på deltagernes sinnsstemninger. Det åpner for at deltakeren kan lære mer om seg selv gjennom samspillet med hesten. 

Master på utstyr

– Selv holder jeg på med en masteroppgave i Folkehelsevitenskap. I samarbeid med utstyrsleverandøren Skoies har vi utviklet et utstyrssortiment for ryttere med funksjonshemning. Utstyret er kommet i salg. Vi holder på å teste det ut på Beitostølen Helsesenter. Det er mitt personlige bidrag, sier Libowitz som holder til i Aremark og selv har to hester på stallen.

– Hvordan fikk du øynene opp for Hest og Helse?

– Det var under studietiden i Stavanger. Da var jeg med og etablerte et hesteterapi-tilbud på en skolefritidsordning for unger som datt litt utenfor. Verdien av nærheten og mestringen av å holde på med hest var stor, minnes ergoterapeuten, som også er leder av Østfold Bonde- og Småbrukarlag og opptatt av hvordan hesten er og kan være en naturlig del av norsk landbruk.

Landsdekkende nettverk

– Hvorfor er det viktig med en egen organisasjon for aktiviteter innen hest og helse?

– Vi er viktige for å samle trådene og lage et kompetansenettverk for tilbydere av tjenester innen hesteassisterte intervensjoner over hele landet. Organisasjonen har en omfattende kursportefølje som omhandler hest i helsearbeid, blant annet: «Hesten som medarbeider», «Tilrettelagt ridning», og «Hest i psykososialt arbeid».

– Vi jobber også med å få til en sertifiseringsordning, samt at vi har knyttet til oss en ekstern samarbeidspartner som sertifiserer terapidyr, forteller Libowitz.

Ny nettside

– Hvilke framtidsønske har du til jubilanten?

– Jeg ønsker virkelig at Hest og Helse skal bli mer synlig i samfunnet. Vi har også definert det som et av våre hovedmål, at vi skal være en anerkjent og respektert aktør i det norske samfunnet. Skal vi klare det, kreves det et større samarbeid med både DNT, Rytterforbundet og Rikstoto. Vi må jobbe mer med PR-biten. I den forbindelse lanserer vi en ny nettside, samt et pågående samarbeid med Hest360, sier Emilie Charlotte Libowitz.

Nettsiden finner du her.

Fakta: Finansiering

Driften av Hest og Helse i dag er basert på midler som kommer direkte fra Landbruks- og matdepartementet gjennom en egen tilskuddsordning som støtter organisasjoner som jobber innenfor departementets målområder.

– Hest og Helse driver i en bransje som er nært knyttet til landbruksnæringen, og gir en tilleggsnæring til mange gårdsbruk, samt bidrar til sysselsetting og bosetting i distriktene. I 2021 var tilskuddet 230 000 kroner. I tillegg ønsker organisasjonen å komme innunder Helse- og omsorgsdepartementet og få noe finansiering derfra, forteller Anette Isaksen, som har jobbet i Hest og Helse siden 1. november 2020.

Norsk Hestesenter stilte i noen år kontorplass til rådighet og bidro med et driftstilskudd på 200 000 kroner, tilsvarende et halvt årsverk. Etter 2009 ga de beskjed om at ytterligere driftstilskudd ikke kunne påregnes. Det er med andre ord ingen av overføringene fra Norsk Rikstoto til NHS som tilfaller Hest og Helse.

– De andre inntektskildene er medlemskontingent og kurs, også får vi ti prosent på de midlene vi har fått gjennom DAM-stiftelsene, forteller Isaksen.

Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng