– Mange ønsker å jobbe med følelsesregulering, dempe russug og klare å være mer til stede her og nå. Da er det viktig at de møter trygge og forutsigbare hester, sier Solvam. Her er Solveig, en av de ansatte, sammen med Sisu. Foto: Privat
Hest

Mange pasienter møter seg selv i døra i møte med hesten

– De aller fleste av pasientene har snakket om problemene sine på et kontor hele livet. Mange opplever det som hjelpsomt å ikke måtte snakke så mye, men la erfaringer styre terapien, sier Marianne Borge Solvam.

– Hestene er ikke instruert til å gjøre noe. Mange pasienter møter seg selv i døra i møte med hesten, sier Marianne Borge Solvam. Hun er enhetsleder for Stallen Gaustad ved Oslo Universitetssykehus.

– Hvis du er redd, er det akkurat det du må vise frem for å trygge hesten. For hestene er så varsomme, og leser oss så godt. De vil avsløre deg dersom du ikke opptrer som deg selv. Det er noe av svaret på hvorfor de egner seg så godt i terapi. 

Stallen Gaustad er en liten poliklinikk som ligger under avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved seksjon ung hos Oslo Universitetssykehus. Der jobber et tverrfaglig team bestående av psykolog, sosionom, sykepleier og hestekyndige.

– Vi jobber med hestene løse i flokk. Det er viktig at de er i sitt rette element, slik at de kan vise sin autentiske adferd, sier Solvam. Her er hestene Snippen og Rambo. Foto: Privat

– Vi jobber med hestene løse i flokk

– Hester er store, sterke dyr i flokk, som skaper mye dynamikk seg imellom. Vi er opptatt av å ikke formidle at det skjer noe magisk i relasjonen med hesten, selv om det er slik det ofte oppleves, men heller å være konkrete og tilpasse øvelser i terapien til hvilke sårbarheter pasientene har med seg.

Poliklinikken tilhører Spesialisthelsetjenesten, og tar inn pasienter på bakgrunn av innhold i henvisningen. Det er fortrinnsvis unge ruspasienter, men også både unge og eldre med andre psykiske lidelser. 

– Vi jobber med hestene løse i flokk. Det er viktig at de er i sitt rette element, slik at de kan vise sin autentiske adferd. Mange ønsker å jobbe med følelsesregulering, dempe russug og klare å være mer til stede her og nå. Da er det viktig at de møter trygge og forutsigbare hester.

All terapien foregår i gruppe på opp mot fem pasienter. Solvam forteller om hvordan behandlingen foregår:

– Vi er opptatt av å ikke gi instrukser til pasientene, men heller invitere dem til å prøve ulike øvelser med hestene. For eksempel å gå bort til flokken, bruke sansene og se hva de erfarer. Etterpå samles gruppa for å dele det de erfarte, sammen med terapeutene som leder prosessen.

– Da kommer det ofte opp ulike temaer. Kanskje kjente de varme, myk pels eller nærhet til hesten. Andre ganger erfarer de kanskje at hesten går unna når de prøver å ta kontakt. Avvisning er noe mange kan kjenne igjen fra livet ellers, sier Solvam.

Modulbasert behandling med hest

– Hestene er til god hjelp for mange pasienter. Om de ikke skulle være til hjelp, er det gjerne fordi pasienten er for ustabil, i aktiv psykose, ruser seg for mye eller er svært traumatisert, sier Solvam, og fortsetter:

– Pasientene må være såpass stabile i sin fungering at de klarer å forholde seg til hestene og gruppen.

Behandlingen baserer seg på noen faste kjernetemaer, og følgende moduler:

Solveig og hesten Rambo. Foto: Privat
  • Modul 1: stabilisering og oppmerksomt nærvær

  • Modul 2: selvhevdende grenser, å være aktør, selvomsorg

  • Modul 3: følelser, selvregulering og selvmedfølelse

  • Modul 4: mestringsstrategier  

  • Modul 5: utforskning, interesse, mestring og ressurser

  • Modul 6: eksistens, identitet og tilhørighet

Alle starter i modul 1, men temaer i de andre modulene dukker opp underveis, i ulik rekkefølge. Når gruppa samles etter å ha vært sammen med hestene, er det terapeutens oppgave å bringe erfaringene deres opp, forklare og sammenfatte. 

Terapeutene er opptatt av å lytte, og få pasientene til å reflektere selv. For det er pasientenes egne tolkninger av erfaringene som er viktigst i hesteassistert terapi på Gaustad.

Interessen for hesteassistert terapi vokser, og Stall Gaustad holder jevnlig kurs. Her fra et kurs tidligere i sommer. Foto: Privat

Merker en økende interesse

– Vi merker en veldig økt interesse for hesteassistert terapi, både med tanke på hvor mange som ønsker å delta på kurs, og antall henviste pasienter. I tillegg får vi mange henvendelser fra studenter som ønsker å være i praksis her.

– Men vi må likevel hele tiden sørge for å gjøre oss selv relevante og synlige. At henvisningene kommer, er fordi vi har blitt et kjent tilbud i systemet vårt. 

Stallen har holdt på i mange år, men de siste årene har tilbudet endret seg fra å være et aktivitetstilbud for inneliggende pasienter, til at de i dag er et høyspesialisert tilbud som tilbyr egen behandling.

Omtrent halvparten av pasientene har ingen erfaring med hest, mens den andre halvparten har noe erfaring. Ukentlig har de opp mot 30 pasienter.

– Jeg vet at det er enkelte sykehus som har tilbud med hest, men i mindre grad enn oss. Og så kjenner jeg til at det finnes poliklinikker med gruppetilbud, men ikke hver dag, slik vi har, sier Solvam. 

Stallen Gaustad har opparbeidet seg lang erfaring, og har et lite tverrfaglig team på seks personer, der de fleste er hestekyndige. Tre av dem er terapeuter, og jobber mest med pasientene. I tillegg er det en stallansvarlig og to lærlinger i hestefag, som sørger for å holde hestene sunne og friske i hverdagen. 

Siden samspill med hest innebærer en viss risiko, er det et tydelig fokus på at sikkerheten ivaretas. Det er alltid en hestekyndig person til stede som observatør, som kan gripe inn og stoppe en skummel situasjon i tide. 

– Vi har hatt noen nesten-situasjoner, men ingen alvorlige ulykker. Vi forebygger trygghet blant hestene ved å alltid ha dem i flokk, fremfor å ta dem ut av flokken én og én, sier Solvam.

Mange ønsker å lære om hvordan de jobber, og Stallen Gaustad holder derfor kurs, der de presenterer modulene de bruker, hvordan de ivaretar hestevelferden på Gaustad, og hvordan terapien foregår i praksis.

– Vi holder kurs for både helsepersonell i sykehus og kommuner, og private. Det er viktig at kursdeltakerne får bli med på de praktiske øvelsene med hestene, slik at de får erfare hvordan det er å være både pasient og terapeut.

– Hester er gode på å regulere mennesker

– Hestene er flokkdyr og byttedyr. De har instinkter, og reagerer på det som skjer her og nå. I tillegg er de gode på å ta vare på hverandre. Dette er relevant informasjon for pasientene, som kan lære mye av hvordan hestene oppfører seg. 

– Der satte den hesten grenser for en annen, kan vi for eksempel si, når vi observerer hestene i flokk. Når vi snakker om følelser, og spør om elevene kjenner seg igjen i erfaringene de gjør med hestene, formidler vi psykoedukasjon - altså informasjon om psykologiske temaer.

Disse temaene kan handle om følelser, det å være menneske, å sette grenser eller å ta vare på seg selv. Og det er flere grunner til at hesten egner seg i behandling:

– Hester er gode på å regulere mennesker. De er direkte, og det oppleves veldig trygt. Hestene er til stede her og nå, og er ikke-dømmende av natur, sier Solvam.

– De aller fleste av pasientene har snakket om problemene sine på et kontor hele livet. Mange opplever det som hjelpsomt å ikke måtte snakke så mye, men la erfaringer styre terapien.

– Hestene er til stede her og nå, og er ikke-dømmende av natur, sier Solvam. På bildet er Tom og Rambo. Foto: Privat

–Uten en sunn og god flokk, får vi ikke gitt god terapi, sier Solvam.

Hestene står på utegang, og går ute i flokk året rundt. Stallen Gaustad har seks hester, og flokken består av norske raser som fjording, kaldblods, dølahest og nordlandshest. Solvam forteller at de fleste av hestene blir hos dem livet ut. 

– Det er hester med godt lynne, som er velregulerte og litt avstemte energimessig. Ellers er vi opptatt av å ha hester med sin egen personlighet intakt, som reagerer naturlig, og ikke er "institusjonaliserte".

Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng