Hesten er her utstyrt med bevegelsessensorer i «Lameness Locator-systemet». Dyrepleier på Veterinærhøgskolen Jorunn Østbø, holder hesten, mens stipendiat følger med på halthetsprogrammet på laptopen. (Foto: NMBU)
Hest

Leddbehandling med blod

Kan et biologisk preparat erstatte kortison i behandling av ledd? Vi har sett nærmere på IRAP. Behandlingen går ut på å injisere elementer fra hestens eget blod inn i leddet.

IRAP er et blodprodukt som er laget av hestens eget blod, der en preparerer blodet p en helt spesifikk måte slik at de hvite blodcellene skal produsere betennelsesdempende cellesignalstoffer (cytokiner) og vekstfaktorer. IRAP er et akronym for det cytokinet en lenge har ment har spilt nøkkelrollen for en eventuell positiv effekt, Interleukin Reseptor Antagonist Protein, i leddbehandling.

Cathrine Fjordbakk er førsteamanuensis og forsker på Veterinærhøgskolen NMBU. I fjor brukte hun blant annet tid på et IRAP-prosjekt som er finansiert av midler fra Stiftelsen Hästforsking.

- Det er ikke første gang jeg ser nærmere på denne behandlingsformen. I min forrige studie, fra 2012, undersøkte vi seks ulike cellesignalstoff og vekstfaktorer i IRAP framstilt fra 15 friske hester. Vi fant store forskjeller i sammensetningen av disse seks stoffene mellom hestene. Denne gangen ønsket vi å sammenligne 20 halte hester, som alle ble behandlet med IRAP.

- Travhestene som inngikk i prosjektet slet med forskjellige haltheter, men fellesnevneren var at det var lokalisert til ledd. Før de ble behandlet fikk de en grundig halthetsutredning, både ved hjelp av bøyeprøver og bruk av "Lameness Locator". Dette gjentok vi ved endt IRAP-behandling og etter et halvt år. Alle hestene fikk gratis IRAP-behandling som består av tre injeksjoner med ca. to ukers mellomrom, skisserer Fjordbakk.

Objektivt analyseverktøy

- Før vi går videre, hva er Lameness Locator?

- Lameness Locator er et sensorbasert objektivt halthetsanalysesystem. Systemet består av flere sensorer (akselerometer) som festes på nakken, et frambein, manken og krysset. Disse måler høyre-venstre asymmetri, og via algoritmer i medfølgende programvare får en output-data i form av "hvilket bein hesten er halt på". Det er ikke fullt så enkelt, blant annet er kvaliteten på dataene avhengig av at hesten går forholdsvis rett og ikke slenger på hodet, for eksempel. Men dette brukes som et objektivt verktøy i halthetsdiagnostikken.

- Her ved NMBu har vi i tillegg flere forskningsprosjekter som omhandler bruk av Lameness Locator spesielt, legger hun til.

IRAP er et blodprodukt som er laget av hestens eget blod, der en preparerer blodet på en helt spesifikk måte slik at de hvite blodcellene skal produsere betennelsesdempende cellesignalstoffer (cytokiner) og vekstfaktorer (TGN-foto/HAH)

Serum fra blodet

- Hvordan lages IRAP?

- Selve IRAP'en framstilles ved at blodet overføres til et spesialglass, som deretter inkuberes i varmeskap ved 37 grader i 24 timer. Deretter sentrifugeres prøven, og serum pipetteres av. Det er dette serumet som brukes til behandlingen. Serumet sterilfiltreres, og overføres til dosesprøyter (typisk 3-5 ml). Vanligvis får vi ca tre doser per blodprøve. Disse dosene fryses umiddelbart (bortsett fra den som eventuelt skal brukes med en gang), og holdes i nedfryst tilstand fram til bruk.

- Vi fryser prøvene her hos oss på NMBU til minus 80 grader, siden dette er vist å bevare cytokiner og vekstfaktorer best mulig, legger hun til.

- Hva er vanlig "behandlingsprosedyre" med IRAP?

- Vanligvis er det tre behandlinger med ca to ukers mellomrom. Dette er empirisk, det vil si at det ikke finnes forskining som sier at akkurat tre behandlinger med akkurat dette behandlingsintervallet er det beste. Dette regimet er det produsenten anbefaler, basert på klinisk erfaring. Det er altså ikke "harde fakta" i form av forskning, understreker Fjordbakk.

Bedre enn kortison?

- Hva er forskjellen på IRAP-behandling, sammenlignet med kortison?

- Kortison er en svært potent betennelsesdempende stoffgruppe. Vi vet fra mange vitenskaplige studier og lang klinisk erfaring at kortison har svært god effekt på å fjerne symptomene på en leddskade, slik som halthet og leddfylning. Vi vet også at kortison derimot vil gjøre lite for å sette i gang reparasjonsmekanismer inne i leddhulen. En kan kort fortalt si at kortison vil fjerne symptom, men ikke årsak, til et halthetsproblem. Fortsetter man å trene etter at symptomene er borte, men årsaken fortsatt er tilstede, kan man i verste fall gjøre det vondt verre.

- Vi håper at biologiske produkter, slik som IRAP, vil kunne gjøre begge deler - både fjerne symptomene på haltheten, men også bidra til reparasjon i leddhulen, sier Fjordbakk.

Cathrine Fjordbakk (ansatt på NMBU, Veterinærhøgskolen) har forsket på IRAP (TGN-foto/TA)

Ikke ferdig

- Hva kom ut av studien?

- Det er dessverre sånn at ved begrensede studier, slik som denne, vil bortfall av bare noen få kontroller påvirke resultatene mye. Når folk blir med på en studie, er det viktig for studiekvaliteten at de ikke dropper ut underveis, påpeker Fjordbakk, som fortsatt manglet noen data fra hester for siste kontroll da dette intervjuet ble gjort.

- Vi grupperte hestene ut fra om de ble bedre eller ikke. Deretter sammenlignet vi innholdet av cytokiner og vekstfaktorer i IRAP mellom de to gruppene, og fant at det var et statistisk høyere nivå av en vekstfaktor hos de hestene som ble bedre, sammenlignet med hestene som ikke responderte på behandlingen.

Avgjørende vekstfaktor

- Hva betyr det?

- Når en gjør vitenskaplige studier vil en etterprøve hypoteser/oppfatninger etter vitenskaplige metoder. Her kommer statistiske analyser inn, slik vi har brukt i denne studien. Statistikken hjelper oss å tolke resultatene, spesielt med tanke på hvorvidt de sammenhengene en finner skyldes rene tilfeldigheter eller ikke. Vanligvis opererer en med et såkalt fem prosent signifikansnivå, som betyr at det er fem prosent sjanse for at sammenhengene en finner skyldes tilfeldigheter, det vil si 95 prosent sjanse for at sammenhengene er reelle.

- I denne studien fant vi et statistisk signifikant høyere nivå av en vekstfaktor hos hestene som responderte klinisk på behandlingen, sammenlignet med hestene som ikke responderte på behandlingen. Dersom hestene i respons-gruppen faktisk ble bedre på grunn av behandlingen, og ikke på grunn av noe annet som skjedde i miljøet eller lignende (hvilket er usannsynlig), er det rimelig å slutte at nettopp et høyere innhold av denne vekstfaktoren kan utgjøre en forskjell om en enkelt hest vil respondere på IRAP eller ikke.

Dette er en "IRAP-sprøyte", klar til bruk (Foto: NMBU)

Ikke "IRAPen" som funker...

- Det er klinisk svært interessant, fordi erfaringsmessig synes IRAP å virke på noen hester men slett ikke alle. Funnene fra denne studien bekrefter dermed vår mistanke om at nettopp sammensetningen av stoffer i det ferdige blodproduktet har mye å si for responsen på behandling. I midlertid var det ingen sikre forskjeller i innholdet av selve IRAP-cytokinet, selv om vi tolker dette resultatet med noe forsiktighet basert på det lave antall hester som var med i studien (og ikke minst på den siste kontrollen). Dette betyr med andre ord at dette prosjektet avdekket at potensielle effekter av IRAP ikke nødvendigvis skyldes IRAP, men andre stoffer i det preparerte blodet.

- Kan IRAP brukes sammen med annen type leddbehandling?

- Det foreligger fortsatt lite forskning omkring dette, men jeg er i utgangspunktet skeptisk til å kombinere IRAP med noe annet, nettopp fordi vi ønsker å stimulere bruskcellene til "selvheling" For å oppnå maksimal effekt av dette, bør cellene sannsynligvis forstyrres så lite som mulig av andre stoffer.

IRAP blir framstilt i et varmeskap ved 37 grader i 24 timer. Etter behandlingen blir blodprøven sentrifugert og serumet pipetteres av. Dosesprøytene med IRAP blir oppbevart i fryseskap på minus 80 grader. (Foto: NMBU)

IRAP-tester i framtiden?

- Det ultimate for bransjen vil være å kunne teste den enkelte hest på forhånd med tanke på om IRAP vil virke eller ikke. For å utvikle slike tester må en vite hva en skal teste for, og her vil våre resultater kunne ha betydning.

- Vi har flere IRAP-prosjekter på gang, men det dreier seg i første omgang om laboratorie-studier. I samarbeid med den svenske veterinærhøgskolen skal vi undersøke effekten av IRAP på bruskceller i cellekultur. Her har vi også mulighet til å se på hva som skjer når en kombinerer IRAP med eksempelvis kortison, og å se på hvordan graden av bruskskade påvirker effekten av behandling. Etter hvert er målet å utvikle en test som kan avdekke om IRAP virker eller ikke, men her er vi avhengig av flere samarbeidspartnere enn vi har i dag, sier Cathrine Fjordbakk.

Visste du at...

... IRAP-prosjektet er finansiert med midler fra Stiftelsen Hästforskning som finansierer forskning på hest i Norge og Sverige? Norsk Hestesenter får øremerket to millioner kroner i sine årlige overføringer fra Norsk Rikstoto til forskning. Norges Forskningsråd og Forskningsmidlere over Jordbruksavtalen bidrar til at det hvert år er rundt seks millioner kroner som går til forskning på hest i Norge. I styret fra Norge sitter: Odd Vangen (Norsk Hestesenter), Anne Kathrine Fossum (tidligere styreleder Norsk Hestesenter), Amund Johnsrud (Norges Bondelag) og Siri Anzjon (Norges Forskningsråd).

Denne artikkelen handler om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng